IRS-Ontmoetingsdag in het teken van 60 jaar IRS

ontmoetingsdag

IRS bestaat zestig jaar! De IRS-Ontmoetingsdag van zaterdagmorgen 21 maart in Gorinchem zal in het teken staan van dit bijzondere jubileum. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het belooft een mooie dag te worden met een gevarieerd programma, waarin meerdere veldwerkers en betrokkenen van IRS aan het woord komen over het thema: ‘Christus, Rome en IRS’.

ontmoetingsdag 60 jaar IRSWe kijken niet alleen terug naar het verleden, maar blikken ook vanuit het heden vooruit. Hierbij zal ook door één van de bestuursleden vooruitgekeken worden naar de toekomst van IRS onder leiding van een nieuwe directeur.

Ds. Tomasz Pieczko, IRS-veldwerker en gereformeerd predikant in het overwegend rooms-katholieke Zelów (Polen) zal spreken over “Rome – verleden, heden en toekomst”. Als voormalig rooms-katholiek priester kent hij ook het rooms-katholicisme van binnenuit.

Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar in de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 in Gorinchem. Het programma begint om 10.00 uur.

Rond 13.00 uur wordt de morgen afgesloten met een geheel verzorgde broodmaaltijd van IRS. Er is dan ook volop gelegenheid tot onderling contact. Meerdere veldwerkers en andere betrokkenen uit Nederland, Polen, België en Spanje zullen aanwezig zijn.

Aanmelden kan via info@irs.nu. In verband met de lunch stellen wij het op prijs als u zich uiterlijk dinsdagmorgen 17 maart aanmeldt. Dit kan per telefoon (055-3030090) of per e-mail (info@irs.nu).

IRS benoemt Jan-Henry Seppenwoolde tot directeur

Stichting In de Rechte Straat heeft Jan-Henry Seppenwoolde per 1 augustus benoemd tot nieuwe directeur. Hij volgt Hans ten Klooster op, die fulltime aan de slag gaat als directeur van het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Meer actualiteiten

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen