IRS-ontmoetingsdag over ‘Vrede verkondigen’

Ontmoetingsdag over Vrede verkondigen

Op D.V. zaterdag 17 maart wordt de jaarlijkse ontmoetingsdag van IRS gehouden in Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Het thema is ‘Vrede verkondigen’ naar aanleiding van Romeinen 10:14.
Het programma begint om 10.00 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur. Omstreeks 12.30 uur wordt het programma afgesloten met een lunch, die u wordt aangeboden door IRS. In verband met het bestellen van de maaltijd stellen wij het op prijs als u zich uiterlijk 14 maart aanmeldt.

Programma:
– Opening door ds. M. Klaassen, voorzitter IRS
– Sprekers: Sergio Gil (staatevangelist in Cuenca, Spanje) en zijn vrouw Evelien, Guus van Amstel en ds. Toon Vanhuysse over het evangelisatiewerk in Tongeren
– Pauze, er is een boeken- en kaartentafel
– Zingen van enkele liederen
– Sluiting
– Broodmaaltijd
Locatie: Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11, 4205 NK, GORINCHEM.
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Iedereen is hartelijk welkom!

Mail voor meer informatie en om u aan te melden naar info@irs.nu of bel naar IRS-kantoor, tel. 055 3030090

"Ik heb Gods aanwezigheid voor het eerst ervaren"

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. “Van huis uit kreeg ik min of meer mee dat er in de Bijbel verboden dingen staan.”

Meer getuigenissen