IRS-winterconferentie: “God vervult Zijn beloften”

winterconferentie

Ruim 60 deelnemers bezochten de IRS-winterconferentie over het thema ‘Levende hoop’. De conferentie werd gehouden in Vierhouten en duurde van vrijdagavond 31 januari tot en met maandagmorgen 3 februari.

In de allereerste lezing, op vrijdagavond, sprak ds. P. de Vries over de vraag wat de bijbelse hoop precies is. Hij zei dat ‘hoop’ in de Bijbel vaak gebruikt wordt in de context van een zekere verwachting van een volkomen zaligheid. „Omdat de hoop verbonden is met het geloof in de beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn, heeft de gelovige de garantie dat de inhoud van de hoop eens gerealiseerd zal worden”, zei hij. De bijbelse hoop is volgens hem geen vage hoop in de zin van: ‘misschien komt het ooit nog goed’.

Vertrouwen als een kind
Ds. De Vries legde uit dat de zekerheid van de Hoop in Christus Zelf is. Hij deed dit aan de hand van een voorbeeld: „Zoals een kind zeker weet dat zijn vader een gegeven belofte vervult, zo vertrouwt een kind van God erop dat de hemelse Vader de beloften vervullen zal.”

Ds. De vries ontkende niet dat het geloof soms wordt aangevochten. Hij zei dat een christen levenslang te worstelen heeft met zijn zondige aard, maar dat hij niettemin toch vast mag geloven dat hij zal delen in de volkomen verlossing.
Hij zei ook dat het niet verkeerd is om jezelf te onderzoeken of je wel echt die vaste hoop hebt. Vaste hoop is alleen mogelijk als er een band is met Christus.

Lezingen op zaterdag
Op zaterdag vulden ds. D.J. Budding en ds. M.C. Schreur het thema ‘Levende hoop’ verder in. Zaterdagmorgen sprak ds. M.C. Schreur over ‘Hoop in verdrukking’ en zaterdagavond sloot ds. Budding af met een lezing over ‘Hoop is Leven’. Na afloop van zijn lezingen was er voor de deelnemers volop de gelegenheid om vragen te stellen. Hier werd goed gebruik van gemaakt. De deelnemers keken terug op een heel mooi en leerzaam weekend.

Bijbelstudieavonden in Tongeren

In Tongeren hebben we elke dinsdagavond een Bijbelstudie. We komen dan samen met een groepje van tussen de acht en twaalf mensen. Op dit moment behandelen we het Mattheüsevangelie, waarbij we twee groepen onderwijs proberen te geven.

Meer actualiteiten