Drukbezochte IRS-winterconferentie over het verbond

het verbond

„In de doop worden ons machtige voorrechten geschonken. Het aanbod van Gods genade wordt ons nabij gebracht, keer op keer”, zei ds. M. Goudriaan  afgelopen vrijdagavond, tijdens de eerste lezing van de IRS-winterconferentie in Vierhouten. “We leven onder de uitgestoken armen van God. Apart gezet, geheiligd, zoals het volk Israël apart gezet was, en leefde onder de adem van Gods mond.”

De conferentie, die tot vanmorgen duurde, had als thema: ‘Het zegel van het verbond’. Ongeveer vijftig mensen woonden de lezingen bij. Onder hen waren er dit jaar ook opvallend veel nieuwe gezichten te zien.

Over het verbond bestaan verschillende visies, zei ds. Goudriaan. Wie horen er precies bij het verbond? Kun je spreken van een uitwendig verbond met alle gedoopten en een inwendig verbond met hen die ook daadwerkelijk uitverkoren zijn?
Ds. Goudriaan kiest voor de lijn van Johannes Calvijn en ds. I. Kievit. Hij spreekt het liefst van tweeërlei kinderen van het verbond. Izak en Ismaël ziet hij als een voorbeeld van tweeërlei kinderen van het verbond, evenals Jakob en Ezau. “Er is kaf en koren in de verbondsgemeente”, aldus ds. Goudriaan.

Hij wees erop dat de prediking van de gemeente geen vrijblijvende zaak is. “Volhard ik in mijn oude leven, dan roep ik de verbondswraak op.”

Behalve ds. Goudriaan, spraken ook dr. W. van Vlastuin en dr. W. Büdgen op de conferentie. Dr. W. Büdgen sprak zaterdagmorgen over ‘Het verbond en de beloften’ en dr. W. van Vlastuin hield zaterdagavond een referaat over ‘De nieuwe gehoorzaamheid’.

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

Meer getuigenissen

Meer