Johan Hollebrandse: “Het centraal stellen van Gods Woord sprak mij aan”

Johan Hollebrandse: “Ik vind het mooi dat er steeds meer projecten gestart zijn in steeds meer landen in Europa.”

Eind dit jaar neemt Johan Hollebrandse afscheid als bestuurslid en penningmeester van IRS. Als hij hoorde van mensen die werden “opgewekt om te leven uit het Woord van God”, waren dat voor hem hoogtepunten. “Ik neem afscheid van een mooie stichting.”

Als penningmeester hield Hollebrandse zich vooral bezig met werk op de achtergrond: het zorgen voor een goedlopende organisatie, de administratie, personeelszaken, de financiële situatie. Dat zijn misschien niet altijd zaken die opvallen voor de buitenwereld, maar ze zijn wel belangrijk.
Toen hij twaalf jaar geleden door oud-bestuursleden werd gevraagd om in het bestuur van IRS te gaan, kende hij de stichting niet. Maar de doelstelling van IRS sprak hem aan en hij zei ‘ja’.

Wat was je motivatie om in het bestuur van IRS te gaan?
“Wat me aansprak aan IRS was het centraal stellen van het Woord van God in de wereld, en met name in Europa. In veel Europese landen zijn veel mensen lid van de Rooms-Katholieke Kerk en hebben daardoor christelijke normen en waarden meegekregen. Helaas zijn velen weinig op het Woord van God betrokken, terwijl het Woord van God leven betekent. Rooms-katholieke mensen zijn gedoopt en het doopformulier zegt daar rijke dingen over: ‘ aangenomen’, ‘dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt.’ Dat maakt het mooi om hen met het appel van de Reformatie te benaderen: terug naar het Woord. Ontdek de vreugde van het Evangelie. Terug naar het Woord dat vlees geworden is.”

Hoe kijk je op de tijd bij IRS terug? Wat zijn de mooiste dingen die je bij IRS hebt meegemaakt?
“Als we de kerk in Europa bezien dan zien we teruggang, aftakeling wellicht. Worden we geroepen om te versterken wat over is? Ik denk dat daar meer oog voor komt. Mooi vind ik dat er steeds meer projecten gestart zijn in steeds meer landen in Europa. Zending in Europa krijgt daardoor gestalte. IRS gaat daarbij eerst naar mensen met een christelijke achtergrond, in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar willen we mensen opwekken tot een leven uit het Woord van God. Wanneer ik dat zie gebeuren zijn dat voor mij hoogtepunten in mijn tijd bij IRS.”
“Na meer dan twaalf jaar IRS ben ik aftredend en niet herkiesbaar. Dat betekent afscheid nemen van een mooie stichting. Ik wens en bid IRS de zegen van God toe en dat door het werk van IRS het Koninkrijk van God gebouwd zal worden in Europa en daarbuiten.”

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

"Ik heb Gods aanwezigheid voor het eerst ervaren"

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. “Van huis uit kreeg ik min of meer mee dat er in de Bijbel verboden dingen staan.”

Meer getuigenissen