“Jongeren van nu gaan nadenken over het geloof”

evangelisatiewerk Breda

EVANGELISATIEWERK BREDA – Juist de jongeren die niet christelijk zijn opgevoed, zijn ontvankelijk voor het Woord, valt Kees de Jong (67) op. Hij doet bijna elke maand mee met het evangelisatieproject van IRS in Breda, dat nu precies een jaar bestaat. “Soms merken we toch ineens heel sterk dat God aanwezig is.”

“Het is heel mooi werk om te doen”, zegt De Jong. “Ik ben nu met pensioen. Mensen zeggen dat je dan in een gat valt, maar ik ben juist uít dat gat gekropen. Ik probeer nu iets van de Bijbel door te geven aan mensen op straat. Dat is heel zinnig werk.”

Het evangelisatiewerk van IRS in Breda gebeurt door Stichting Evangelisatie Sjofar – of kortweg Sjofar – in samenwerking met inloophuis De Lichtboei in Breda, inmiddels al een jaar. Op 18 mei 2017 vond de eerste evangelisatieactie plaats.
Sjofar gebruikt de bijbelkraam van de hersteld hervormde gemeente in Sprang-Capelle. Het is een wagen die door leden van de gemeente zelf is gemaakt. Bijbels en evangelisatielectuur worden gefinancierd door IRS.

Jongeren
“Meestal delen we wel een aantal Bijbels uit. Als er bijvoorbeeld een vrouw met een kind langs de bijbelkraam komt, geven we die een Levend Woord en een voorlees-kleurboek over de Ark van Noach, mits de moeder het goed vindt,” zegt De Jong. Mensen die graag nog meer over de Bijbel en het christelijke geloof willen weten, worden doorgestuurd naar inloophuis De Lichtboei. Daar kunnen zij cursussen volgen over het christelijke geloof.

“Er zijn wel veel mensen die geboeid zijn door de gesprekken. Jongeren zijn vaak wel ontvankelijk voor het Woord. Mensen van mijn generatie lopen vaak door. Zij zijn opgegroeid met de kerk en hebben zich hier tegen afgezet. Jonge mensen tussen de twintig en dertig jaar oud zijn juist opgegroeid zonder de kerk. Zij zien onder meer op televisie wat er allemaal in de wereld voor ellende gebeurt en gaan nadenken over het geloof.”

Hij ziet het juist als een taak van oudere christenen om er te zijn voor de opgroeiende generatie. Dat is ook bijbels, legt hij uit. Hij noemt de tekst uit Spreuken 20:29: “Der jongelingen sieraad is hun kracht, en der ouden heerlijkheid is de grijsheid.”
“Dat is een bemoediging. Als ouderen meer daaruit leven, krijgen ze vanzelf respect”, zegt hij.

Afhankelijkheid
De Jong beseft dat hij afhankelijk is van God. “Hoe moet je een ander die niets met het geloof heeft, bereiken? Ik weet niet hoe ik mensen precies moet aanspreken. We spreken bijvoorbeeld over de eeuwige gelukzaligheid. Tegelijkertijd kan ik het zelf soms niet eens bevatten. Een man uit mijn omgeving, die altijd vol van geloof was en vorig jaar vier keer mee ging evangeliseren in Waalwijk, kreeg kanker. Hij werd plotseling weggeraapt uit dit leven. Toen hij werd begraven, zat de kerk vol. Tijdens zijn ziekbed was hij een getuigenis. Hij had niet één keer geklaagd. Moet je vanuit die ervaring spreken?”

Pas sprak hij met een moslima. “Ik leer zelf ook veel van dit soort gesprekken. Op zo’n moment denk ik toch heel bewust na wat ik zelf geloof. Ik merk heel goed dat ik zelf niet iemand kan overtuigen. Dat moet de Heere doen. Soms merken we in Breda toch ineens heel sterk dat God aanwezig is. Dan gebeuren er bijzondere dingen.”

De eerstvolgende evangelisatieacties vinden plaats op 12 juli, 9 augustus, 13 september en 11 oktober.

Lees hier meer over het evangelisatiewerk in Breda.

"Ik waarschuwde hen om na te denken over het doel van hun leven"

Hoe verliep de evangelisatieactie van 22 juni in Den Bosch? Chiel Huizer, één van de straatevangelisten, beschrijft zijn persoonlijke ervaringen. Hij mocht aan meerdere mensen een Bijbel uitdelen.

Meer actualiteiten

Engelien van Tilburg: "Een rooms-katholiek kent geen zekerheid”

Op 4-jarige leeftijd verloor mevrouw Van Tilburg haar moeder. Drie jaar daarna liet God haar zien dat Jezus met de dood heeft afgerekend. Maar de blijdschap en de vrede die dit met zich meebracht, vond ze niet terug in de rooms-katholieke kerk waarin ze opgroeide. “Rome heeft geen weet van het genadeverbond.”

Meer getuigenissen