Katholiek

katholiek

Bij de laatstgehouden IRS-ontmoetingsdag mocht ik iets vertellen over de plannen voor een IRS-kenniscentrum. Bij die gelegenheid begroette ik de aanwezige dames en heren met “goedemorgen katholieke broeders en zusters”. Ik deed dit omdat het geplande IRS-kenniscentrum bij wil dragen aan een verbetering van de wederzijdse beeldvorming tussen protestanten en rooms-katholieken. Let wel, rooms-katholieken en niet-katholieken. In de reformatorische kringen is het woord voor velen een synoniem van “rooms-katholiek”. Dat is jammer en ten diepste ook geheel onterecht en onjuist.

Het is daarom goed dat er de laatste tijd meer en meer geschreven en gesproken wordt over katholiciteit. Het recent verschenen boek van prof. dr. W. van Vlastuin is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook in het Reformatorisch Dagblad lees ik met regelmaat artikelen die het begrip “katholiek” met regelmaat benoemen en onder de aandacht brengen.

Naar mijn mening is het voor elke christen van belang om te weten waar het begrip “katholiek” voor staat. Ignatius van Antiochië (één van de vroegste kerkvaders) schreef in 107 na Christus een brief aan de inwoners van Smyrna en daarin gebruikte hij het woord katholiek en vermeldde hij dat dit betekende : “Christus in het middelpunt”.
Als we vandaag de dag dus wat meer spreken over “katholiek zijn” dan kunnen we niet om deze definitie heen en is het goed om die zoveel mogelijk op de voorgrond te houden. Hoeveel van de discussies binnen de verschillende kerkorganisaties gaan er echt over dit onderwerp? En hoe gemakkelijk gaat het eerst over de organisatie van de kerk, de leerstellingen en allerlei andere zaken, waarvan ik niet zeg dat ze niet belangrijk zijn, maar toch … Wat zou het mooi zijn als in de onderscheiden kerkvergaderingen en samensprekingen het woordje katholiek weer eens wat meer aandacht zou krijgen. Wat zou het mooi zijn als de goede volgorde gehanteerd zou worden: eerst Christus en dan de kerk.

In het voorwoord van zijn boek “Katholiek vandaag” stelt prof. dr. Van Vlastuin dat “juist de gereformeerde traditie heeft laten zien dat zij eigenlijk geen raad weet met katholiciteit.” Deze constatering roept des te meer op om in gesprek te gaan over “Hoe katholiek zijn wij?.”

Ik hoop dat een toenemend gesprek over katholiciteit ons leert dat onze zaligheid niet te vinden is in onze eigengemaakte kerken, maar enkel te verkrijgen is op de leerschool van de Heilige Geest in de KERK van Jezus Christus.

Hans van Hoof

"Mensen noemden me 'de nieuwe Mike'"

Waarom ben ik hier op aarde? Al op zeer jonge leeftijd was de Amerikaanse Mike Cuneo bezig met de grote levensvragen. Hij werd al jong geconfronteerd met de dood. “God gebruikte die ervaring om me te laten zien dat ware vrede alleen te vinden is in en door Jezus Christus”, zegt hij nu.

Meer getuigenissen