Kenniscentrum wil betrouwbaar beeld van RKK en Reformatie

Betrouwbare informatie over de wortels van de Reformatie en de werkelijke situatie van de Rooms-Katholieke Kerk, dat is het doel van het zaterdag aangekondigde Kenniscentrum van stichting In de Rechte Straat (IRS)

Betrouwbare informatie over de wortels van de Reformatie en de werkelijke situatie van de Rooms-Katholieke Kerk, dat is het doel van het zaterdag aangekondigde Kenniscentrum van stichting In de Rechte Straat (IRS), aldus IRS-directeur Hans ten Klooster. De voormalige rooms-katholiek Hans van Hoof is als projectleider aangesteld. „Er is helaas vaak onbegrip aan béíde kanten.”

Ten Klooster vertelt dat in december tijdens de vergadering van het IRS-bestuur het meerjarenbeleidsplan op de agenda stond. „In het licht van 500 jaar Reformatie hebben we onze visie en missie nog eens tegen het licht gehouden en bekeken of we meer zichtbaar kunnen worden. In de Reformatie hebben we een geweldige zegen van God ontvangen. Ik zie de Reformatie als een ingrijpen van God in de geschiedenis van de kerk. Het ging in de strijd van Luther ergens over. De thema’s die toen speelden, hebben ons alles te zeggen in het heden.”

Lees hier het volledige artikel op de site van het Reformatorisch Dagblad.

IRS-ontmoetingsdag: "Ik voel me nu zo rijk"

Rooms-katholieken in Italië wordt het ware zicht op Jezus Christus ontnomen, door de focus op Maria en allerlei heiligen, aldus Roberto Goroni. „Omdat ik door Gods wonderlijke leiding naar Nederland kwam en het rooms-katholicisme inwisselde voor het protestantse geloof, voel ik me niet alleen rijk, ik bén ook rijk.”

Meer actualiteiten