Laatste thema-avond van Rotterdam-Zevenkamp

thema-avond

Op woensdag 16 oktober vond de allerlaatste thema-avond van comité Rotterdam-Zevenkamp plaats. Het was een mooie en bemoedigende avond waarop ds. M. Goudriaan sprak over het uitzien naar de wederkomst van Christus. Al houdt het comité Rotterdam-Zevenkamp op te bestaan, Góds werk blijft doorgaan. Op allerlei manieren zal God Zijn kinderen verzamelen. Er kon geen mooiere afsluiting zijn dan het overdenken van deze hoopvolle werkelijkheid!

Comité Rotterdam-Zevenkamp werd in 2001 opgericht door leden van comité Alblasserdam. Anders dan comité Alblasserdam, dat jaarlijks Reformatieherdenkingen organiseert, ging comité Rotterdam-Zevenkamp zich toeleggen op het organiseren van thema-avonden. Helaas is nu de tijd gekomen dat besloten is om te stoppen met het organiseren van deze avonden.
Wij willen de leden van comité Rotterdam-Zevenkamp van harte bedanken voor alles wat zij voor IRS hebben betekend, zoveel jaren lang.

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen