Latino is blij met bijbelstudie over het lijden van Jakob

Waarom moeten óók christenen zoveel lijden? Veel mensen worstelen met die vraag. In het decembernummer van het Spaanstalige tijdschrift En la Calle Recta wijdt Manuel López een artikel aan het lijden van Jakob. Deze aartsvader zag veel van Gods glorie, maar had geen gemakkelijk leven.

López wil christenen een hart onder de riem steken: “Veel mensen nemen aan dat ze een spiritueel niveau kunnen bereiken waarin ze boven pijn en lijden verheven zijn, als ze maar genoeg geloven,” schrijft hij, “maar dit staat ver van de realiteit die het leven van Jacob ons toont.”
Hij schrijft dat we soms tijdelijk met moeilijkheden te maken hebben die ons overspoelen als golven van een woeste zee. Door het geloof zien we echter dat God in staat is om ons in de diepste pijn ondersteuning te geven. Uiteindelijk zal God ook alle tranen van onze ogen afwissen.

Een zekere Hernandez stuurde ons onlangs een reactie op dit artikel. Hij schreef dat dit artikel “wonderlijk leerzaam” is “en waard om verscheidene keren overdacht te worden, zodat we de diepe kennis van de bijbelse waarheid die ons geschonken is, ook mee kunnen delen aan anderen”.

In veel Latijn-Amerikaanse landen is een gebrek aan diepgaand theologisch onderwijs. En la Calle Recta (ECR) voorziet hierin. Verder is het ook de bedoeling dat ECR heel pastoraal overkomt, zeker voor christenen in Cuba, en andere Latijns-Amerikaanse landen, die het niet gemakkelijk hebben. Het is mooi om te vernemen dat ECR christenen ook daadwerkelijk bemoedigt.

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

Meer getuigenissen