Leonardo De Chirico: “We begrijpen elkaar niet echt”

Als een rooms-katholiek en protestant beiden woorden zoals rechtvaardiging, missie en genade gebruiken, bedoelen ze dan daarmee hetzelfde te zeggen? Nee. De woorden kunnen wel hetzelfde klinken, maar er liggen werelden van verschil achter verborgen. Dat is wat ds. Leonardo De Chirico beweert in zijn nieuwste boek Same words, different worlds. De uitgave is beschikbaar in het Portugees, Italiaans en Engels.

Vanuit hartje Rome volgt De Chirico al jarenlang de ontwikkelingen binnen het Vaticaan op de voet. De Italiaan is rooms-katholiek opgegroeid en kent deze wereld als geen ander. Met zijn kennis en ervaring rust hij protestantse leiders toe om de rooms-katholieke theologie en geloofspraktijk te begrijpen en te evalueren. In deze nieuwste publicatie plaatst De Chirico een belangrijke kanttekening bij het hedendaagse gesprek tussen Rome en Reformatie.

Waarom begrijpen wij elkaar niet?

“Neem bijvoorbeeld het woord missie. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie en paus Franciscus betekent dit woord: ga er op uit, ontmoet de ander en bevestig de naaste positief. Zoek naar de overeenkomsten tussen elkaar en ga de confrontatie niet aan. Missie draait niet om apologetiek of het bekeren van de ander. Het gaat om de omhelzing van de ander. Echter, vanuit een Bijbels perspectief gaat missie over de roeping om het Evangelie bekend te maken in de gehele wereld. Missie omvat de oproep tot bekering en geloof. Het gaat het om een confronterende ontmoeting met de levende Christus. Juist deze essentiële aspecten missen in het rooms-katholieke verstaan van het woord missie. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om goed te begrijpen wat er door de ander wordt gezegd. Gebruikte termen moeten in de context van de gehele rooms-katholieke theologie worden bezien.”

Waar komt deze verwarring vandaan?

“Het is van belang om te weten waar woorden zoals eenheid en wedergeboorte haar betekenis aan ontlenen. Termen kunnen aan de Bijbel ontleend zijn en voor een protestant vertrouwd klinken, maar zodra de Bijbel niet als enige referentie wordt gebruikt, heeft dit gevolgen voor haar betekenis.
Rome heeft een hoge waardering voor de Bijbel, maar de Heilige Schrift heeft nooit het laatste woord. Binnen de rooms-katholieke traditie draait het om het Woord van God, en dat is meer dan een boek. Het Woord van God is Christus. Hij leeft voort in de kerk op aarde. De Bijbel maakt deel uit van het Woord van God. Men gelooft in een voortgaande openbaring, in de vorm van de traditie van de kerk. In die zin heeft het Woord van God een open einde. Dat betekent dat er de mogelijkheid bestaat om leerstellingen toe te voegen die verder reiken dan dat wat er in de Bijbel staat. Om een voorbeeld te noemen, het dogma over de hemelvaart van Maria is ontstaan vanuit de voortgaande openbaring van het Woord van God aan de kerk. Maar waar is Maria’s hemelvaart in de Bijbel terug te vinden? Deze leerstelling is binnen de Rooms-Katholieke Kerk opgenomen omdat zij de Bijbel niet als enige referentie heeft.”

Uw nieuwe boek gaat vragen oproepen.

“De inhoud van dit boek gaat lijnrecht in tegen de huidige opvattingen van deze tijd. In plaats van overeenkomsten te zoeken benadruk ik juist de verschillen tussen Rome en Reformatie. In die zin gaat het boek tegen de stroom in en zal niet in de smaak vallen binnen de heersende cultuur. Het boek zal controverse oproepen. Echter, de inhoud van dit boek is gebaseerd op documenten die het Vaticaan doorheen de jaren gepubliceerd heeft. Alles wat in dit boek staat kan nagetrokken worden. Het doel van dit boek is om bij te dragen aan de dialoog met Rome. Hopelijk zullen protestanten erbij gebaat zijn om de ander goed te kunnen begrijpen.”

De Chirico, Leonardo (2021) Same words, different worlds, Nottingham: Apollos.

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Meer getuigenissen