Man komt tijdens Gil’s preek tot bekering

Strijd tijdens de preek van Sergio Gil

Een paar dagen geleden had Sergio Gil, de straatevangelist in Cuenca (Spanje) die door IRS wordt ondersteund, niet zo’n mooie ontmoeting met een toehoorder. Meteen daarna maakte hij iets bijzonders mee: Een andere man kwam door zijn preek tot bekering. 

Pas stond Sergio Gil zoals gewoonlijk op de verhoging van het San Estebanplein om te gaan preken. Wat hij meemaakte, was redelijk ontmoedigend. “Er stond een man vlak voor me die me nogal intimiderend aankeek.” zegt Sergio hierover.
“Hallo vriend”, zei ik.
“Ik ben je vriend niet”, was het antwoord.
“Waarom niet?”, vroeg ik.
“Omdat ik een hekel heb aan jou en en aan wat je doet.”
Ik vroeg hem toen: “Wat zou u dan graag willen?”
“De waarheid” zei hij.
“Ik maak Jezus Christus bekend, Hij is de Waarheid,” was mijn antwoord.

Verhindering
Toen begon deze man te schreeuwen en te vloeken. Toen ik om 12 uur begon te preken over de zaligsprekingen, stopte hij niet met schreeuwen dat alles wat ik zei een leugen was en probeerde hij te verhinderen dat mensen konden luisteren. Op dat moment ervaarde ik de realiteit van Paulus’ woorden: “Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers dezer wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.”

Er zijn groepen en kerken die de duivel overal zien, en het lijkt wel of ze meer geconcentreerd zijn op de strijd tegen de duivel dan de waarheid die in Christus is, maar op dat moment ervaarde ik echt een strijd tegen de Boze want na een paar minuten preken was ik geestelijk echt totaal uitgeput. Voordat de preek eindigde ging “de duivel” gelukkig weg. Hij deed er alles aan om de boodschap te verhinderen. Na vier jaar prediking was dit nog niet eerder gebeurd, niet op deze manier.

Ommekeer
Toen de prediking was afgelopen had ik een totaal andere ontmoeting. Ik zag een man die had staan luisteren en ik vroeg hem “Hoe gaat het?”
“Slecht”, was het anwoord.
“Waarom?” vroeg ik.
Hij antwoordde met tranen in zijn ogen: “Omdat ik echt een zondaar ben.”
Daarop nodigde ik hem uit voor een kop koffie in het inloophuis. En daar kon ik het evangelie echt duidelijk aan hem uitleggen; hoe Jezus Christus naar de wereld was gekomen om zondaren te redden.

God had gesproken
Na een paar minuten begon hij te huilen als een klein kind. Hij huilde om zijn zonden, maar ook van blijdschap. Hij legde me uit dat hij me al heel vaak had horen preken en het was altijd het ene oor in en het andere oor uit gegaan. Maar deze keer was het anders geweest: God had rechtstreeks tot zijn hart gesproken. Zijn hele leven had hij doorgebracht bij de adventisten, maar nog nooit had hij het Evangelie gehoord. Hij was een slaaf en moest door zijn werken Gods genade winnen. De laatste tijd was hij heel boos. Boos op alle kerken; de redding was niet echt en alles leek een leugen. Maar wat een wonder, zijn oren waren geopend. Zoals we kunnen lezen in Johannes: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.””

Deze man heeft inmiddels het inloophuis al een paar keer bezocht, ook een keer op zondag. We vragen speciaal gebed voor hem en zijn familie.

Start inloophuis Cuenca: God voorziet zelfs in stoelen

Afgelopen maart zijn Sergio en Evelien Gil in samenwerking met IRS gestart met inloophuis Corazon Libre in Cuenca (Spanje). Hiervoor waren natuurlijk veel spullen nodig, en waar haal je die vandaan? Evelien Gil schrijft: “Zelfs in de kleinste details is de Heere getrouw”.

“Het is mooi om de kinderen bij te brengen wie God is”

Elke zomer organiseert de gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België) een Evangelisatieweek waarbij veel vrijwilligers uit Nederland komen helpen. Hermen en Mieke Nijsink draaiden vorig jaar mee met het kinderwerk van de Evangelisatieweek. Hoe hebben zij dit ervaren?

Meer actualiteiten