Nieuwe Duitstalige evangelisatiewebsite is online

De afgelopen maanden is er door IRS gewerkt aan de totstandkoming van de Duitstalige evangelisatiewebsite www.derschmaleweg.at. De inhoud van de website wordt verzorgd door ds. P. Drost, die een gemeente dient in het Oostenrijkse Graz, en ds. D. Kohl, predikant van een gemeente in het Oostenrijkse Mayrhofen.

“De Heere Jezus maakt duidelijk dat er maar één weg is die ten leven leidt. Dat is de smalle weg”, zegt ds. P. Drost. “Door middel van deze website hopen we mensen te bereiken die de Heere Jezus nog niet kennen. Er is gekozen voor het domein at. omdat het team in Oostenrijk woont en het voor Oostenrijkers belangrijk is dat iets in Oostenrijk gemaakt is. In Oostenrijk is de meerderheid van de bevolking nog altijd rooms-katholiek. De weinige bijbelgetrouwe protestantse kerken doen hun best mensen met het evangelie te bereiken, maar dat is niet altijd eenvoudig. We hopen dat de Heere deze website wil gebruiken om daaraan bij te dragen. De site is nog volop in ontwikkeling. Bij elke rubriek staan nu een of twee bijdragen. Het is de bedoeling dat langzaam uit te breiden. Zo staan er verschillende interviews gepland met Oostenrijkse ex-katholieken en ook is het de bedoeling een kerkzoeker te ontwikkelen, zodat mensen een bijbelgetrouwe kerk in de buurt kunnen vinden.”

Peter en Christina Grimmon: “De bijbelcursus was een openbaring”

Hij is van Nederlandse komaf, zij is een Oostenrijkse. Zowel Peter als Christina Grimmon groeiden op in de Rooms-Katholieke Kerk. Al vrij jong kampten ze met allerlei geloofsvragen waar ze geen antwoord op vonden. Door een bijbelcursus die ze volgden “vielen de puzzelstukjes in elkaar”, zoals ze zelf zeggen. God werd voor hen een levende werkelijkheid.

Rosa Hoffstädter: "Als jij bij Gods volk mag horen, is dat heel groot"

Als kind besefte Rosa Hoffstädter niet dat God er echt was. God was belichaamd in de beelden van Maria en Jezus in de rooms-katholieke kerk in Kroatië. Alles veranderde toen ze in Nederland kwam. “Ik ben door de Heere bij de waarheid gebracht”, zegt ze nu.

Meer getuigenissen