Nieuwe kerkenraad van De Stem van de Goede Herder in Tongeren

De Stem van de Goede Herder

Op 26 mei jongstleden werd er in Tongeren een nieuwe kerkenraad bevestigd. Als gemeente zijn we daar heel dankbaar voor. De ambtstermijnen van de vorige kerkenraad liepen af en door het aanstellen van een nieuwe kerkenraad mogen we als kerk verder functioneren.

De broeders mochten zich door God geroepen voelen in hun ambt en zijn God dankbaar dat ze met zo’n diepe en duidelijke boodschap aangesteld mochten worden. Tijdens de bevestigingsdienst kreeg de kerkenraad een duidelijke boodschap mee vanuit 2 Korinthe 12, over hoe we enkel in afhankelijkheid van God kunnen functioneren en hoe ons mens-zijn ons van God afhankelijk houdt!

Voor de aangestelde broeders was dat een bemoedigende oproep om de nodige taken op te pakken in afhankelijkheid van God. Het was een oproep om samen als gemeente en als kerkenraad in gebed het werk in Tongeren op te nemen en naar Zijn wil verder te zetten.

Guus Van Amstel

 

Meer informatie over project Tongeren (Gemeente De Stem van de Goede Herder) lees je hier.

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen