Nieuwe ontwikkelingen in Tongeren

Sinds het emeritaat van ds. Toon Vanhuysse is het werk in de gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren de afgelopen jaren onder de zegen van de Heere doorgegaan. De kerkenraad van de gemeente is dankbaar dat er daarbij steeds veel hulp is geweest van diverse gastpredikers. Veel werk bleef echter liggen door het gemis van een eigen voorganger. Afgelopen jaar is er door de kerkenraad in overleg met de gemeente biddend gezocht naar wegen voor de toekomst. De kerkenraad heeft besloten om Guus Van Amstel, die reeds een dag per week aangesteld was voor evangelisatiewerk, drie dagen per week aan te stellen als voorganger. Ouderling Johan Vanhuysse, voorzitter van de kerkenraad:

“We zijn de Heere God diep dankbaar hiervoor, dat dit mogelijk is. Hem zij alle eer! Als kerkenraad ervaren wij hierin Gods leiding en Zijn rijke zegen, opdat Zijn gemeente hierdoor gebouwd mag worden. Er is genoeg werk te doen op allerlei terreinen, maar vooral het bemoedigen, aanvuren en opbouwen in het geloof van de gemeenteleden is hierin belangrijk, zodat de gemeente allereerst geestelijk zal groeien en bloeien. Dat de onderlinge liefde zal aangewakkerd worden en toenemen door het werk van Gods Geest, niet uit eigen kracht. Daar zien wij samen met de hele gemeente naar uit.”

Daarnaast loopt er al geruime tijd een aanvraag via het Gereformeerd Overleg Vlaanderen voor overheidserkenning van de gemeente. In al deze wegen en beslissingen is de kerkenraad zich er diep van bewust dat het alles aan de zegen van de Heere is gelegen. IRS ondersteunt de gemeente bij het evangelisatiewerk en andere zaken, zodat de gemeente een getuige van het licht van het Evangelie mag zijn in een geestelijk duistere stad als Tongeren. Bidt en leeft u ook mee?

Gebed gevraagd voor herstel van Mike Cuneo

In december 2021 werd ds. Cuneo geïnfecteerd met het coronavirus, kreeg een longontsteking, gevolgd door een beroerte. Daarover schrijft ds. Ferrari: “Voor een aantal dagen was zijn leven in groot gevaar, maar de Heere heeft hem gespaard”. Ds. Cuneo is aan het rehabiliteren.

Meer actualiteiten