“Papa, die heilige beweegt!”

Door het publieke werk van Sergio gebeurt het regelmatig dat mensen hem op straat groeten, waaronder een klein jongetje en zijn vader. Zij kennen Sergio van de straatprediking. Het kleine kereltje is gewend aan de rooms-katholieke context met overal starre standbeelden van zogenaamde heiligen.

Toen Sergio hen pas weer tegenkwam, zei het jochie nogal verbaasd terwijl hij naar Sergio wees: “Papa die heilige beweegt”! Hij legde een link tussen de koude “heiligenbeelden” en een echte levende heilige. Dat zette me aan het denken. Natuurlijk zijn wij altijd zondaren, maar als we de Heere Jezus als onze Verlosser kennen en leven naar Zijn Woord, zijn we toch heilig. Paulus beschrijft dat ook zo in zijn brieven aan de verschillende gemeenten. In de Romeinenbrief staat: “Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen” (Rom. 1:7). In de brief aan Korinthe staat het als volgt beschreven: “Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen” (1 Kor. 1:2). In de roomse kerk worden velen heilig verklaard na hun sterven. Niet alleen dat, maar er worden vaak ook beelden tot hun eer neergezet. Dit heeft weinig te maken met het echte heilige leven waar de Bijbel ons toe oproept. Bijzonder dat een klein kind veel opmerkzamer kan zijn dan de meeste volwassenen in Cuenca. Die lopen de mis in en uit, maar het lijkt soms wel of er weinig wordt nagedacht over het “hoe en waarom”. Voor de bijbelse boodschap is niet zoveel interesse. Maar we krijgen ook bemoedigingen. Een paar maanden geleden zijn we in contact gekomen met “On The Red Box”, een organistatie die zich specifiek richt op straatevangelisatie door middel van de prediking. De medewerkers van On The Red Box brengen een duidelijke, bijbelse boodschap: wet, eeuwigheid en evangelie, berouw en bekering, het zich afkeren van de zonde tot de levende God. Deze boodschap brengen zij dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur op het plein Sol in Madrid. Voor Sergio is het echt een bemoediging om contact met hen te hebben. Hij gaat nu om de twee weken een dag naar Madrid.

Evelien Gil.

"In polemiek zit veel menselijks"

In 2010 gaf voormalig priester Herman J. Hegger (1916-2012), de oprichter van IRS, een interview waarin hij onder meer vertelde over zijn bekering. Alles veranderde toen God op een dieptepunt in zijn leven heel duidelijk tot hem sprak. "Op een dag kwam de ingreep van God: Herman, en toch besta Ik”, zei hij hierover.

Ex-priester Ley Bodden: “Ik voel me nu zó rijk”

Na de afronding van de priesteropleiding (1996) was de Limburgse Ley Bodden drie jaar lang kapelaan in Landgraaf. In die tijd hield de vraag “Wie is God voor mij?” hem heel erg bezig. Hij kreeg steeds meer moeite met zijn werk in de parochie. Totdat het niet meer verder ging en hij wel móest stoppen. Jaren later vond hij God.

Meer getuigenissen