Pasen in Tongeren

EVANGELISATIEWERK GEMEENTE TONGEREN – De afgelopen tijd zijn we gaan folderen met een tiental man. We waren blij ook enkele Nederlandse gasten te mogen ontvangen. Zo hebben we heel wat folders kunnen verspreiden. Met deze Nederlandse gasten mochten we spreken over de reden die achter al dit werk ligt. Het is de eer en heerlijkheid van Christus die ons hiertoe aanzet. Onze broeders en zusters die zijn komen helpen, mochten door hun hulp en diepgaande gesprekken ook een enorme bemoediging zijn voor ons als veldwerkers in Tongeren.

Hetgeen van Christus Jezus is

Het was speciaal om te zien hoe ook tijdens de Bijbelstudies uit de Filippenzenbrief, die de dinsdag erop volgde, zo duidelijk mocht blijken waarom we als gemeente het evangelisatiewerk mogen nastreven! Fil. 2:21 ‘Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.’

Samen met een tiental mensen mogen we elke week weer de Bijbel openen om samen te bestuderen en hieruit weer nieuwe geestelijke voeding te halen. Het is bemoedigend om te zien dat de mensen die komen zeer actief meepraten en vaak zeer oplettend luisteren naar het Woord dat hun gebracht wordt!

Geloofsvuur

Het is pas sinds een aantal maanden dat er weer ongeveer tien mensen op de Bijbelstudies komen. Er is een periode geweest dat er soms maar drie mensen waren om de Bijbel te bestuderen. Maar we zien, nu er een aantal jonge christenen zijn die meer nood hebben aan die Bijbelstudies tot voeding van hun geloof, dat er ook een aantal andere broeders en zusters opnieuw enthousiast worden over de Bijbelstudies. Zij mogen nu vol van vragen en gesprekken zijn over ons geestelijk leven. Zo zien we dat de felle vlam van een jonge christen het geloofsvuur van anderen mag aanwakkeren tot bevordering van ieder zijn/haar geestelijk leven!
We zijn ook ontzettend blij met de trouwe komst van enkele jonge christenen. We zien het diepe verlangen om Gods woord te horen, groeien in de hele gemeente zoals het hoort als er een nieuwe broeder of zuster toegevoegd mag worden!

Op het moment van dit schrijven zijn we niet zo ver van Pasen en hopen we nog een aantal evangelisatieactiviteiten te ondernemen. Zo kijken we uit naar de kinderclub en hopen we vele kinderen over het paaswonder te mogen vertellen. Samen hopen we voor u allen op een gezegend Paasweekend waarin we Gods leiding mogen ervaren!

Guus Van Amstel

“Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Rosa Hoffstädter: "Als jij bij Gods volk mag horen, is dat heel groot"

Als kind besefte Rosa Hoffstädter niet dat God er echt was. God was belichaamd in de beelden van Maria en Jezus in de rooms-katholieke kerk in Kroatië. Alles veranderde toen ze in Nederland kwam. “Ik ben door de Heere bij de waarheid gebracht”, zegt ze nu.

Meer getuigenissen