Paus Johannes Paulus II en Christus

Paus Johannes Paulus II
Een standbeeld van paus Johannes Paulus II als ‘de Goede Herder’ in Centrum Jana Pawła II in Krakau

In augustus bezocht ds. Tomasz Pieczko samen met de IRS-projectgroep Polen het Centrum Jana Pawła II in Krakau, een complex ter ere van paus Johannes Paulus II. Het feit dat deze paus daar wordt afgebeeld als Christus, trof hem zwaar: “Ik werd bevangen door een overweldigend verdriet.”

Het Centrum Jana Pawła II is een complex van verschillende gebouwen, waar Johannes Pauls II, de in 2005 overleden Poolse paus, centraal staat. Tot het complex behoren onder meer het Johannes Paulus II Sactuarium, het Johannes Paulus II Museum en de Johannes Paulus II Universiteit.

Vergelijking
Toen ds. Pieczko het centrum bezocht, was hij “niet in staat om innerlijke rust” te bewaren: “Ik werd bevangen door een overweldigend verdriet.”
Wat ds. Pieczko vooral trof, was de vergelijking van paus Johannes Paulus II met Christus, die hij voortdurend in het centrum tegenkwam. In of bij fresco’s, afbeeldingen en mozaieken met paus Johannes Paulus II waren citaten aangebracht over Christus, Zijn lijden, Zijn werk en Zijn leven.
“Dit gebeurde op zo’n manier, dat Johannes Paulus II de plaats van Christus zelf inneemt”, zegt ds. Pieczko.
“Waar het bijbelcitaat over Christus gaat, worden deze woorden door de afbeelding toegepast op Johannes Paulus II. Waar het bijbelcitaat over de discipelen van de Heere Jezus gaat, worden de naaste medewerkers van Johannes Paulus II afgebeeld: kardinalen, bisschoppen en kerkelijke ambtenaren. Daarnaast zijn er ook andere afbeeldingen te zien, met daarop leden van verschillende roomse organisaties die hulde brengen aan Johannes Paulus II.”

Pelgrimsoord
Het Centrum Jana Pawła II is een bekend pelgrimsoord. Mensen komen hier naartoe om te bidden tot Johannes Paulus II en Maria en om missen bij te wonen. “Ik ben ervan overtuigd dat zij hieraan deelnemen in goed geloof”, zegt ds. Pieckzo, zelf Pool en voormalig rooms-katholiek. Hij vindt het moeilijk om aan protestanten uit te leggen wat deze mensen beweegt. “Soms hoor ik protestanten uit West-Europa zeggen: hoe kunnen de Poolse rooms-katholieken geloven in dergelijke dingen die de Rooms-Katholieke Kerk ‘verkoopt’ (dat wordt letterlijk zo gezegd). Het is immers zo onlogisch en zo tegenstrijdig met Gods Woord. Een dergelijke opinie is een uiting van het volledig misverstaan van de wijze hoe de behoefte aan geloof op een natuurlijke wijze functioneert in bepaalde maatschappijen. Zij verstaan niet dat deze mensen verlangen in iets te geloven, dat de autoriteit van de Rooms-Katholieke Kerk, die zo verbonden is met de Poolse geschiedenis, biedt. Deze autoriteit van de roomse kerk in Polen heeft deze kerk zichzelf in de geschiedenis gegeven.”

Hier vind je meer informatie over ds. Tomasz Pieczko en het IRS-project in Polen.

 

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

"In polemiek zit veel menselijks"

In 2010 gaf voormalig priester Herman J. Hegger (1916-2012), de oprichter van IRS, een interview waarin hij onder meer vertelde over zijn bekering. Alles veranderde toen God op een dieptepunt in zijn leven heel duidelijk tot hem sprak. "Op een dag kwam de ingreep van God: Herman, en toch besta Ik”, zei hij hierover.

Meer getuigenissen