Poolstalige bijbelcursus ook gevolgd door rooms-katholieke organist

Poolstalige cursussen

BIJBELCURSUS POLEN – Onlangs heeft een organist van een rooms-katholieke kerk zich aangemeld voor één van de Poolstalige cursussen die IRS aanbiedt via het online platform van NET-Foundation. De Poolstalige cursussen werden ontwikkeld door Pedro Snoeijer, IRS-veldwerker in Polen. Hij begeleidt de cursisten ook.

De deelnemers leren meer over de Bijbel, over de wijze waarop die gelezen moet worden, over Gods heilsplan en over de leer van de Reformatie.
Vanaf december 2017 konden mensen zich voor de cursussen aanmelden. Zo’n tien mensen hadden zich al aangemeld voor de cursus. In de loop van de tijd zijn er zes mensen afgehaakt. Met de nieuwe cursist erbij, zijn er op dit moment dus vijf deelnemers. Naar verwachting komen hier nog meer cursisten bij als de cursus meer bekendheid geniet.

Op dit moment zijn er vijf verschillende cursussen. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe cursussen om het aanbod te verbreden. Wij hopen dat de cursussen voor veel mensen tot zegen zullen zijn.

Nieuwe theologische cursussen in Polen

Pedro Snoeijer, IRS-velderwerker in Polen, is bezig met het ontwikkelen van online, Poolstalig toerustingsmateriaal. Momenteel is er één cursus klaar die door een pilotgroep proefgedraaid is. In dit artikel schrijft hij waarom de cursussen juist in Polen voorzien in een behoefte.

Meer actualiteiten