Rob van der Dussen: “De oogst in Italië is groot”

Van der Dussen in Italië

In het decembernummer van IRS-magazine komt een interview te staan van Rob van der Dussen, die zich in Rome voorbereidt op het doen van missionair werk in Italië. Lees nu alvast twee vragen aan hem over Italië en de situatie daar.

“Veel jongeren en ouderen hebben gebroken met de Rooms-Katholieke Kerk en hebben tevens God vaarwel gezegd.”

 

missionair werker Italië Rob van der Dussen
Rob van der Dussen: “Enkele jaren geleden heeft het Vaticaan Italië als zendingsgebied verklaard.”

Kun je iets vertellen over de nood in Italië?
“Italië is een groot land met veel inwoners, maar er zijn relatief weinig protestantse christenen te vinden. Rome kent verschillende grote wijken waar geen christelijke gemeente is. Buiten de grote steden zijn tevens weinig protestants-christelijke gemeenten te vinden. Diverse evangelisten in Italië hebben mij verteld dat het werken in Italië ploegen op rotsen lijkt te zijn. Veel jongeren en ouderen hebben gebroken met de Rooms-Katholieke Kerk en hebben tevens God vaarwel gezegd. Toch heb ik jongeren in Italië ontmoet die op zoek zijn naar zingeving en waarheid. Zo kwam ik enkele dagen na mijn aankomst in Rome op een bijzondere manier in contact met een jonge vrouw, die op zoek is naar innerlijke vrede en rust. Ze is meegegaan naar een kerkdienst, heeft een Bijbel gekocht en is begonnen met het lezen van de Evangeliën. Inmiddels heeft ze een goede ontmoeting gehad met een vrouw die haar verder zal helpen in het lezen van de Bijbel en het beantwoorden van haar vragen. De oogst in Italië is groot. Velen hebben nog nooit van het Evangelie gehoord of hebben hier een vertekend beeld van. De kerkplanters waarmee ik zal optrekken gedurende mijn training, hebben grote verwachtingen van wat het Woord van God in Rome teweeg zal brengen.”

In hoeverre leeft het rooms-katholicisme in Italië?
“Enkele jaren geleden heeft het Vaticaan Italië als zendingsgebied verklaard. Alhoewel velen zich rooms-katholiek noemen, praktiseren weinig mensen het rooms-katholieke geloof. Deze rooms-katholieken bezoeken af en toe een kerkdienst, bijvoorbeeld op hoogtijdagen als kerst of wanneer er een doop-, trouw- of rouwdienst plaatsvindt. Het is belangrijk om een goed mens te zijn, maar daar is (het dienen van) God niet noodzakelijkerwijs voor nodig. Tegelijkertijd beïnvloedt het Rooms-Katholicisme de samenleving op politiek, sociaal en religieus niveau.”

Lees hier meer over project Italië.

"Ik realiseerde mij dat we God in alle beslissingen moeten raadplegen."

Al op jonge leeftijd had de Franse Patrick Mandier twijfels over de religieuze regels die hij van huis uit meekreeg. Na een gesprek met een voorganger begreep hij de boodschap van de Bijbel pas écht.

Engelien van Tilburg: "Een rooms-katholiek kent geen zekerheid”

Op 4-jarige leeftijd verloor mevrouw Van Tilburg haar moeder. Drie jaar daarna liet God haar zien dat Jezus met de dood heeft afgerekend. Maar de blijdschap en de vrede die dit met zich meebracht, vond ze niet terug in de rooms-katholieke kerk waarin ze opgroeide. “Rome heeft geen weet van het genadeverbond.”

Meer getuigenissen