Terugblik op IRS-weekend ‘volkomen verzoening’, 19-22 januari

Het is altijd weer een hartelijk weerzien op de vrijdagavond, als alle conferentiegangers arriveren, en we zijn blij met de mensen die we voor het eerst ontmoeten. De tijd onder de koffie is veel te kort om bij te praten, maar gelukkig hebben we nog een heel weekend voor ons liggen.

De klok slaat acht uur en ds. J. M. Molenaar houdt de eerste lezing. We worden uitgenodigd om mee te gaan naar de hof van Gethsemané. Op indrukwekkende wijze wordt het verzoenend lijden van Christus ons voor ogen geschilderd. In Zijn lijden en angst verlangt Hij dat Zijn vrienden met Hem waken, maar zelfs dat is te veel gevraagd. We worden ontdekt aan ons falen en onze slaperigheid. Jezus volgen is vaak tegen jezelf oplopen.

De Middelaar

Maar terwijl ik slaap, zorgt Hij voor mijn zaligheid! Zie Hem gaan, Hij gaat een weinig voorts. Een zin waarin het hele evangelie samengeperst is. Zijn volgelingen mogen achterblijven en Christus treedt naar voren. Waar ik geen notie heb van de diepte van mijn verlorenheid en Gods toorn daarover, doorgrondt Hij dit. Intense angst en droefheid vervult Christus. Beladen met zonden en schuld treedt Hij voorwaarts … zie uw Middelaar …

Angst en strijd

Wat Hij daar doet op steenworp afstand, zullen we nooit bevatten en vraagt levenslange meditatie. We zien hier hoe de Heiland Zich steeds biddende overgeeft aan de wil van de Vader. We leren hier van Hem dat de strijd niet wordt weggenomen, maar dat je er door het gebed wel doorheen en overheen wordt geholpen.

Oase

Veel is er in dit weekend om nog lang over na te denken. Vrijdagavond was nog maar het begin. Mooi om ook met elkaar door te spreken. Deze geestelijke gesprekken van hart tot hart, het zingen met elkaar, alles wat we dit weekend gehoord hebben, maakt dat ook dit weekend weer tot een oase is op de levensweg.

Jacolien Cazant

Augustinus in een telefooncel

"Een man uit het noorden van Polen, die al vanaf het begin onze publicaties leest, bedenkt telkens weer creatieve manieren om Augustinus bekend te maken", zegt Pedro Snoeijer, onze veldwerker in Polen.

Meer actualiteiten