Terugblik op tienerkamp in Polen

Op 11-18 juli werd er een vakantiekamp voor 24 kinderen van 10-15 jaar gehouden in het Poolse Masuria. Tijdens het kamp was er ruimte voor bijbelstudie en (sport)activiteiten. Na de beperkende maatregelen in coronatijd waren veel kinderen echt toe aan het kamp.

Het kamp was georganiseerd door ds.Tomasz Pieczko. Hij leidde het kamp samen met drie vrijwilligers. De kern van de kosten werd gedekt door ouders en gefinancierd door de Gereformeerde Kerk in Polen. Dankzij de steun van IRS konden ook kinderen uit gezinnen met economische problemen aan het kamp deelnemen.

Masuria

De plaats van het kamp was aantrekkelijk door de locatie. Voor het eerst gingen wij met de kinderen naar het zeer mooie Masuria, naar het resort in het dorp Stare Juchy, in de buurt van Elk. Naast hun onbetwiste schoonheid (meren, prachtige bossen), worden deze gebieden gekenmerkt door een bijzonder moeilijke geschiedenis van protestanten in Polen. Na de Tweede Wereldoorlog waren er brute uitzettingen van evangelicalen, die ervan werden beschuldigd ‘Duits’ te zijn. Voormalige protestantse kerken werden op een aangrijpende manier overgenomen door de Rooms-Katholieke Kerk. In de architectuur van sommige oude, rooms-katholieke kerken is vandaag de dag nog steeds te zien dat deze protestants zijn geweest.

Nodig

De reis zelf was niet lang, maar voor de kinderen was deze na de covid lockdown vooral nodig.
De kinderen hadden vaak ‘opgesloten’ gezeten. Zij werden beperkt in hun sociale contacten en vrijetijdsmogelijkheden en zij hadden nauwelijks tijd doorgebracht in een groep. Hierdoor verlangden zij erg naar een dergelijk tienerkamp. Tegelijkertijd zagen we ook de moeilijkheden die kinderen ondervonden bij het terugkeren naar het leven in de groep na anderhalf jaar beperkte sociale contacten te hebben gehad, na het zogenoemde ‘afstandsonderwijs’.

Marcus-evangelie

De weerstand tegen fysieke inspanning was bij de kinderen merkbaar afgenomen. Dat, terwijl er nogal wat vereisten waren. We begonnen ’s ochtends met gymnastiek (na een wake-up call om 7.00 uur), daarna was er tijd voor wassen en ontbijten, voorafgegaan door een gemeenschappelijk gebed. Na het ontbijt en het schoonmaken van de faciliteit waar de kinderen sliepen en aten, was er tijd voor een gezamenlijke Bijbelse overdenking, geleid door Tomasz. Interessant is dat er kinderen uit allerlei kerken waren uitgenodigd. Sommige kinderen waren hervormd, andere luthers, methodistisch, baptist of zelfs rooms-katholiek.
Ouders waren geïnformeerd dat alle kinderen op hetzelfde niveau met de Bijbel bezig zouden zijn. En het moet worden toegegeven dat de meeste kinderen betrokken waren bij dit werk en er levendig aan deelnamen. We hebben nagedacht over passages van het Marcus-evangelie.

Activiteiten

Na de bijbelstudiebijeenkomst was het tijd voor verschillende activiteiten, zoals een mars naar het meer, waar kinderen konden baden, of bijvoorbeeld een reis per trein naar Elk, waar zij bijvoorbeeld op trampolines in het trampolinepark konden springen.
Het gebied zelf, met zijn bestaande infrastructuur, maakte allerlei soorten sportwedstrijden mogelijk. Wij organiseerden ook klassieke scoutingspellen in het bos. De kinderen waren verdeeld teams met een eigen teamleider, zoals dat hoort bij scouting. De teams streden op een zeer betrokken manier tegen elkaar.
We hebben de nadruk gelegd op de noodzaak van wederzijdse verantwoordelijkheid, steun en solidariteit, die tijdens de pandemie merkbaar minder waren geworden.

Emotionele problemen

Het was duidelijk dat God over ons waakte, zelfs in schijnbaar alledaagse dingen. Er waren geen zieken en niemand raakte gewond (iets wat al gauw gebeurt in de bossen). Niemand kreeg ernstige gezondheidsproblemen. Aan de andere kant waren wij vooral bezorgd over de emotionele problemen bij kinderen, namelijk het geen weerstand kunnen bieden aan eenzaamheid of het vertonen van agressief of frequent neurotisch gedrag. Het is duidelijk dat dit de effecten zijn van een pandemietijd. Wij kennen een aantal van deze kinderen van de vorige keer tot de pandemie en zien dat zij eerder wel positief gedrag vertoonden.

Smartphones

Tomasz stelde de regel vast dat smartphones gedurende de kampdagen worden “gevorderd”. De ouders van de kinderen waren vooraf hierover geïnformeerd. Zij hadden hiermee ingestemd en hier ook voor getekend. De kinderen kregen elke dag tijdens siëstatijd voor een uur hun smarthphone terug, zodat ze eventueel hun ouders konden bellen.
Het was in zo’n praktijk duidelijk hoeveel kinderen sterk (psychologisch) verslaafd zijn aan smartphones, games, sociale media, etc. Werken met dit fenomeen lijkt een enorme uitdaging.

Gods aanwezigheid

Het moet worden toegegeven dat de reis een soort experiment was vanuit zowel pedagogisch als medisch en fysiek oogpunt, rekening houdend met de houding en mogelijkheden van kinderen. Het was ook een uitdaging in het delen van de ervaring van het Woord van God in zo’n diverse groep. Nogmaals, het is echter noodzakelijk om God alle eer en glorie te geven want Zijn aanwezigheid en leiding was duidelijk voelbaar, vooral in moeilijke situaties, die natuurlijk niet ontbraken in de relaties tussen de kinderen zelf.

Meer over het werk van IRS in Polen vind je hier.

De Heidelbergse Catechismus in het Pools

Het vertaalproject van de Heidelbergse Catechismus in het Pools is afgerond. ”Het gaat ons er voornamelijk om dat we trouw willen blijven aan een document dat jarenlang zo'n enorme impact had op het leven van de gereformeerde kerken in Polen en Litouwen”, zegt ds. Tomasz Pieczko, die aan het project meewerkte.

Meer actualiteiten

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Meer getuigenissen