Nieuwe theologische cursussen in Polen

Snoeijer geeft Bijbels onderwijs, waaronder theologische cursussen
Pedro Snoeijer geeft hier theologisch onderwijs in een Duitstalige kerk in Görlitz, een stad op de grens tussen Duitsland en Polen.

Pedro Snoeijer, IRS-veldwerker in Polen, is bezig met het ontwikkelen van online, Poolstalig toerustingsmateriaal. Momenteel is er één cursus klaar die door een pilotgroep proefgedraaid is. In dit artikel schrijft hij waarom de cursussen juist in Polen voorzien in een behoefte.

Door de jaren van arbeid in Polen hebben we telkens weer gemerkt hoe slecht het staat met de kennis van de Bijbel en theologie, niet alleen onder rooms-katholieken, maar helaas ook onder protestanten. Protestanten lezen de Bijbel vaak fragmentarisch en emotioneel, waarbij de Bijbel wordt behandeld als een soort ladekast, met voor elke situatie een veelal uit zijn verband gehaalde passende tekst. Het Oude Testament wordt weinig gelezen en begrepen. Antwoorden worden in de Bijbel gezocht zonder diepgaande Bijbelstudie en de interpretaties doen vaak geen recht aan de tekst. De Bijbel wordt ook niet in de context van de heilsgeschiedenis gelezen.
Ook het kennisniveau van voorgangers en predikanten is vaak erg laag. Velen hebben onvoldoende of helemaal geen theologische opleiding genoten (waarvoor er in Polen ook niet zo veel mogelijkheden zijn).

Gebrekkig onderwijs
Het gevolg van dit alles is dat er veel misstanden zijn in de protestantse kerken in Polen. Veel preken blijven oppervlakkig of zijn gebaseerd op onjuiste Bijbeluitleg waarop dan weer de geloofspraktijk wordt gebaseerd.
Veel protestanten kennen ook de inhoud en betekenis van de Sola’s van de Reformatie niet goed en kunnen bijvoorbeeld niet precies uitleggen wat rechtvaardiging uit het geloof precies inhoudt en welke consequenties dat heeft. Het blijkt dat veel protestanten door gebrekkig onderwijs nog steeds erg rooms denken.

Verdieping
Deze situatie gaat ons erg aan het hart en daarom hebben we besloten dat we wat willen doen. We hebben besloten verschillende theologische toerustingscursussen online aan te bieden, waar gelovigen aan deel kunnen nemen om hun geloofskennis en theologische kennis te verdiepen, om hen te helpen de Bijbel op de juiste wijze te lezen en verstaan. Om hen te helpen wat het betekent protestant te zijn en in de traditie van de Reformatie te staan en dat uit te leggen aan hun rooms-katholieke medeburgers.

Samenwerking
Daartoe hebben zijn we een samenwerking aangegaan met NET Foundation, een organisatie met veel ervaring op het gebied van theologisch afstandsonderwijs via internet. NET Foundation geeft ondersteuning op het gebied van vormgeving en didactiek van de cursussen en biedt een internetplatform aan waar we de cursussen kunnen aanbieden.

Pilotproject
Momenteel is een cursus klaar die door een pilotgroep proefgedraaid is. Op basis van de ervaringen kijken we welke aanpassingen nodig zijn en gaan we verder met het ontwikkelen van cursussen. De cursussen gaan over het lezen van de Bijbel, achtergronden bij de Bijbel en cursussen geloofsleer en basiscursussen theologie. Zodra we een aantal cursussen helemaal klaar hebben zullen we ze aanbieden (medio 2018). We hopen dit te doen via samenwerkingspartners zoals plaatselijke gemeenten in Polen.

Pedro Snoeijer, IRS-veldwerker in Polen en hoofdredacteur van het Poolstalige evangelisatietijdschrift Augustinus.

Hoe verliep de Reformatie in Polen?

Als je Pool bent, ben je rooms-katholiek. Zo is de situatie vandaag de dag. Tóch ging de Reformatie ook niet voorbij aan Polen. Al in de 15e eeuw vonden er hervormingspogingen plaats. Ook de Nederlandse Moderne Devotie had invloed in delen van Polen.

Meer actualiteiten