Verrassende evangelisatiegesprekken in Den Bosch

Donderdag 24 juni spraken vrijwilligers van Stichting Evangelisatie Sjofar meerdere mensen op straat in Den Bosch. De evangelisatieactie vond plaats in samenwerking met IRS en kerken uit de buurt. Vrijwilliger Gert Gerritsen beschrijft hoe de dag verliep.

Gert Gerritsen: “Na een voorspoedige reis zijn we met een fijn team samengekomen op het burgemeester Loeffplein in Den Bosch. Daar hebben we de tafel met flyers en bijbels opgezet, met daaroverheen de tent met de tekst ‘gratis Bijbelboek’. Het Woord van God is onmisbaar. Het maakt ons wijs tot zaligheid. Met dit Woord zijn we ook begonnen en we hebben een heel Bijbelboek gelezen, namelijk, dat van Judas. In het bijzonder hebben we stilgestaan bij de profeterende Henoch vanuit vers 14 en 15, waar de Heilige Geest het volgende optekent:
“Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben”,
en vers 22 en 23 waar staat:
“En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende; Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt hen uit het vuur; en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is.””

Verrassend

“De gesprekken die hierop volgden waren verrassend. Vers 22 mochten we in een gesprek met twee voormalige rooms-katholieke mannen aanhalen. Ze waren atheïst geworden en geloofden niet meer in de God van de Bijbel. De ene zei: “goddank dat ik atheïst geworden ben.”
We voerden een intensief gesprek. De vraag ‘Waar bent u in de eeuwigheid?’, zetten hen aan het denken en nadat zij eerst een flyer geweigerd hadden, gingen ze er uiteindelijk toch met materiaal vandoor. Later kwamen ze nog eens vriendelijk langs. Het gesprek had wat met hen gedaan.”

Verzoening

“’s Middags verdeelden we ons in drie teams. Een team bij de bijbelbus, een team op het grote marktplein en een team bij het station. Daar was een ontmoeting met een christelijke Molukker, die geloofde dat je door middel van goed doen aan de medemens zalig kunt worden. Van verzoening wilde hij niet weten. En wat er ook gezegd werd (zoals: “Jezus is het Licht der wereld, wie Hem volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben”), hij bleef bij zijn standpunt.”

Gods liefde

Direct daarna voerden we een gesprek met een taxichauffeur die seculier moslim was. We wezen hem op de tekst “en grijpt hen uit het vuur”. Maar hij bleef er zo koud onder. Je zou bijna in mineur raken en geen positieve gesprekken meer verwachten. In deze toestand gingen we een gesprek aan met een jongedame, die zo anders reageerde dan de mensen van de voorgaande gesprekken. Zij had vorige week overdacht dat ze de Bijbel wel eens wilde lezen en nu stonden wij hier. Ze was gedoopt en had haar vormsel gedaan, maar een Bijbel had ze niet. Ze was er niet echt mee bezig. Echter, ze begon steeds meer serieus over het leven na te denken. En aan de hand van de heilsfeiten hebben we haar de liefde van God, in Jezus Christus mogen uitleggen. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, en vul hier je eigen naam maar voor in, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat, als jij in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.”
Blij en gelukkig heeft ze toen die bijbel aangepakt en beloofd dat ze het helemaal ging lezen. De Bijbeltekst uit Johannes 3:16 mocht ook in de volgende twee gesprekken met jongeren aangehaald worden.”

Zaad gestrooid

“Er is heel veel hardheid onder de inwoners van Den Bosch. Vooral bij de ouderen. Bij de opmerking: “Ga je God ontmoeten als je Redder of als je Rechter”, kregen we als reactie: “Doe toch normaal!” terug. De mensen zijn niet verzekerd van een eeuwig zalig leven, terwijl ze wel voor het tijdelijke verzekerd zijn.
Ondanks vele afwijzingen wilde de Heere de gesprekken met een aantal, vooral jongeren, zegenen. Het zaad werd gestrooid. Er waren vogels en stenen. Maar het zaad, Gods Woord viel ook in goede aarde. Tot eer van Zijn Naam, Die te prijzen is in der eeuwigheid.”

Ex-priester ds. Tomasz Pieczko: "Ik mag nu leven in de vreugde van Gods liefde"

Tomasz Pieczko groeide op in een rooms-katholiek gezin in Polen, werd priester, maar kampte uiteindelijk met geloofsworstelingen. "Mijn bidden was soms een schreeuw van wanhoop. Ik wist niet wat ik doen moest. Maar de Heere is mij genadig geweest. Hij gaf uitkomst."

Getuigenis Maarten van Gestel: "Ik kreeg een antwoord op mijn levensvragen"

Hij is voorganger van de Brug, een moderne kerk in Eindhoven die zich richt op buitenkerkelijken. Maarten van Gestel (42) groeide op in een rooms-katholiek gezin, vond Jezus en kwam daarna terecht bij het calvinisme. Hij geeft hier zijn getuigenis door middel van een interview.

Meer getuigenissen