“Op een dag zag ik een jongen zitten bij de put op de Markt”

Naar aanleiding van het zestigjarige jubileum van IRS hebben wij IRS-medewerkers en andere betrokkenen gevraagd naar mooie momenten uit de tijd dat ze bij IRS betrokken zijn. Hieronder beschrijft dr. M. Klaassen één van zijn mooiste ervaringen.

Dr. Maarten Klaassen: “De afgelopen zeven jaar mocht ik als voorzitter van IRS verschillende mooie momenten beleven. Van een diepgaand gesprek met een uitgetreden priester tot getuigenissen van veldwerkers op onze ontmoetingsdag. Ik merkte altijd weer dat die verhalen uit de praktijk je het meest raken en je het best laten zien waar IRS voor staat, waar ze haar bestaansrecht aan ontleent en waarom het belangrijk is dat dit werk doorgaat, ook nu ik het stokje weer mag doorgeven.”

“Een ontmoeting die me erg is bijgebleven is een gesprek op de Markt in Den Bosch. Als pas begonnen predikant in Hedel woonde ik vlak bij de Brabantse hoofdstad Den Bosch. Ik voelde bewogenheid met zoveel mensen die nauwelijks iets wisten over God en Zijn Woord. Daarom assisteerde ik af en toe bij de Bijbelkraam om het gesprek aan te gaan met Bossenaren. Op een dag zag ik een jongen zitten bij de put op de Markt. Ik knoopte een gesprekje met hem aan met als resultaat dat ik wel een uur diepgaand met hem gesproken heb over de zin van het leven en de plaats van God daarin. Hij gaf me zijn adres en later bezorgde ik hem een exemplaar van het boek Dat geloof je toch niet? van Michael Green. Ik heb hem nooit meer gezien en weet niet wat ons gesprek heeft uitgewerkt. Maar heel even mocht ik, net als Jezus bij de Jakobsbron, binnenkomen in een leven van een mens op een kruispunt in zijn leven en het kostbaarste werk doen dat je doen kunt: het zaad van het evangelie strooien. Eenmaal zal blijken wat al die zaadjes, gestrooid door IRS’ers, uit hebben gewerkt. Al geef ik nu het stokje door, we blijven bidden voor IRS en vooral om een oogst die opbloeit voor de Heere!”

Dr. M. Klaassen heeft dit jaar het voorzitterschap van IRS overgedragen aan ds. P.D. Teeuw.

Lees hier meer over het IRS-project Den Bosch.

Meer

"Ik heb Gods aanwezigheid voor het eerst ervaren"

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. “Van huis uit kreeg ik min of meer mee dat er in de Bijbel verboden dingen staan.”

Meer getuigenissen