Waarom het rooms-katholicisme tóch anders is

“Het is verleidelijk om vierhonderd-en-drie jaar na het begin van de reformatie de verschillen tussen het protestantisme en het rooms-katholicisme te minimaliseren”, schrijft Rob van der Dussen in één van zijn meest recente blogs. “Dit gaat niet omdat binnen het rooms-katholicisme de leerstellingen onderling met elkaar verbonden zijn en uiteindelijk terug te brengen zijn tot twee basisprincipes.” Hij licht deze twee ‘pilaren’ toe.

De eerste pilaar die Van der Dussen noemt is “dat de geschapen werkelijkheid (of: natuur) wél door de zonde is aangetast, maar niet helemaal ‘verdorven’.” Dit betekent dat de mens de mogelijkheid heeft om samen te werken met de genade van God om een mens te worden zoals God dat bedoeld heeft. Van der Dussen noemt ook het Roomse sacrament van het doopsel. Nadat het water van de doop is geheiligd, ontvangt de gedoopte door het doopsel de genade van God. Nadat iemand tot priester is gewijd kan deze geestelijke andere mensen namens Christus vergeven.

De tweede pilaar die Van der Dussen noemt is de Rooms-Katholieke Kerk als bemiddelaar: “De Kerk ziet zichzelf als een voortzetting van de vleesgeworden Christus. De hoofdreden waarom de Rooms-Katholieke Kerk bestaat is om deze bemiddelingspositie voort te zetten. De Kerk ziet zichzelf als een voortzetting van de vleesgeworden Christus. In andere woorden, de Kerk is als een ‘tweede Christus’ op aarde om bemiddelend tussen God en de gevallen wereld te staan.”

De complete blog is hier te lezen.

Lees hier meer over Rob van der Dussen en het IRS-project Italië

“De tekst ‘De broeders uit Italië groeten u’ bleef bij mij hangen”

Rob van der Dussen voelt zich geroepen tot missionair werk onder studenten en jongvolwassenen in Italië. Inmiddels woont hij in Rome, waar hij nu een tweejarige training volgt bij verschillende kerkplantingsprojecten en een intensieve studie Italiaans doet. IRS ondersteunt hem.

Meer actualiteiten