Zaterdag 11 juni ontmoetingsdag

Op D.V. zaterdag 11 juni wordt de jaarlijkse ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) gehouden in de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Deze keer kan iedereen weer ‘fysiek’ aanwezig zijn. Het thema is “Een stad op de berg” n.a.v. Mattheüs 5 vers 14.

Sprekers

De sprekers van deze dag zijn Roberto Goroni en Guus Van Amstel.
Roberto Goroni is een voormalige rooms-katholiek van Italiaanse komaf. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw en woont inmiddels al jaren in Nederland. Goroni werkte mee aan de Italiaanstalige Evangelisatiewebsite Sentiero Cristiano en is lid van de projectgroep Italië van IRS. Als lid van deze projectgroep heeft hij vorig najaar Italië bezocht.

Guus Van Amstel is deeltijd voorganger van de protestantse gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België). Verder is hij aangesteld om het evangelisatiewerk van deze gemeente ter hand te nemen.

Praktische informatie

Het programma begint om 10.00 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 9.30 uur. Omstreeks 13.00 uur wordt het programma afgesloten met een lunch, die je wordt aangeboden door IRS. In verband met het bestellen van de maaltijd stellen wij het op prijs als u zich uiterlijk 3 juni aanmeldt.

Locatie: Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11, 4205 NK GORINCHEM.
Er is voldoende parkeergelegenheid. Iedereen is hartelijk welkom! Informatie over de IRS-Ontmoetingsdag tref je ook aan op www.irs.nu/ontmoetingsdag.
Mail voor meer informatie naar info@irs.nu. Je kunt je hier aanmelden.

Vrouw las de Bijbel terwijl niemand het haar opdroeg

Wat is het bijzonder om te realiseren dat wij eigenlijk niet van waarde zijn in het evangelisatiewerk. Dat klinkt vaak zo raar, maar of er mensen tot bekering komen en of er mensen bereikt worden door het Evangelisatiewerk is totaal onafhankelijk van mijzelf.

Veel belangstelling voor de Heidelbergse Catechismus in Polen

De reacties op de nieuwe Poolse vertaling van de Heidelbergse Catechismus overtroffen alle verwachtingen. Dat zei ds. Tomasz Pieczko, gereformeerd predikant in Zelów (Polen), gisteravond in de hersteld hervormde kerk in Opheusden. Hij sprak over het werk van IRS in Polen en de gereformeerde theologie in dit land.

Meer actualiteiten