DELEN VAN DE ERFENIS VAN DE REFORMATIE

“Jullie verkondigen iets wat ik nergens anders kan horen!”

Dat is een reactie die dominee M. Brown uit Milaan wel vaker hoort van mensen die de zondagse dienst voor het eerst bezoeken. Dit geluid krijgen wij ook terug van andere predikanten uit landen als Italië, Oostenrijk of Polen: het sola gratia, alléén door genade, is vaak iets 'nieuws' voor onze (geseculariseerde) rooms-katholieke medemens.

Daarom steunt Stichting IRS steunt kleine reformatorische gemeenten in (voormalig) rooms-katholieke landen. Daarnaast geeft Stichting IRS toerustingscursussen voor missionaire werkers om het getuigende gesprek aan te kunnen gaan. Om de rijkdom van het Evangelie door te kunnen geven is uw gebed en steun nodig.

Wilt u ook na uw overlijden het uitdragen van boodschap van de Reformatie ondersteunen?

Onderstaand een kort overzicht van de stappen die genomen moeten worden:

1. Kies voor legaat toekennen (vast geldbedrag of goed) of benoemen als mede-erfgenaam (Een bepaald percentage van uw nalatenschap).

2. Bespreek uw wensen met een notaris.

3. Onderteken uw testament (u krijgt eerst nog een ontwerptekst, die kunt u nog laten aanpassen).

Lees meer op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

PERIODIEK SCHENKEN

U kunt ons ook periodiek schenken. Het voordeel voor u als donateur is dat u de gift volledig kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt hiervoor geen drempel. Voorwaarde is wel dat u zich voor minimaal 5 jaar verplicht om ons jaarlijks een bedrag te schenken. Alles wordt vastgelegd in een overeenkomst die wij op kantoor opmaken. Mail voor meer informatie naar info@irs.nu.

Download de Overeenkomst periodieke gift in geld