DE NALATENSCHAP VAN DE REFORMATIE

Wat hebben wij van God gekregen in de Reformatie? De kern van de bijbelse boodschap is weer centraal komen te staan! Het Woord alléén, het geloof alléén, genade alléén. Dat is de nalatenschap van de Reformatie.

Juist vanwege de Reformatie hebben wij een opdracht om iets met deze nalatenschap te doen! Wij zien dit als een verplichting die voortkomt uit dankbaarheid van wat God ons in de Reformatie gegeven heeft. Ds. Hegger verwoordde deze dankbaarheid toen hij schreef: “wij (IRS) hebben een eigen roeping. Wij moeten onze vroegere geloofsgenoten het Evangelie verkondigen dat ons zo gelukkig maakt. We zijn egoïsten als we die vreugde voor onszelf houden”.

Zo wil IRS blijvend de vreugde van het Evangelie delen met de rooms-katholieke naaste, door hem te vertellen wat genade écht betekent. Tegelijk is de nalatenschap van de Reformatie een spiegel voor onszelf. Daarvan zei ds. Hegger: “Velen zijn wel opgegroeid met de rijkdom van het Evangelie zoals dat voornamelijk door de Reformatie van de zestiende eeuw was herontdekt, maar zij zijn er misschien aan gewend geraakt, zodat iets van die glans van het Evangelie van de vrije genade bij hen is verdwenen.”

Ook in dit jaar zien we hoe mensen nog steeds tot Maria, als middelares, bidden; – horen we hoe mensen zelf aan hun zaligheid menen te kunnen bijdragen; – zien we de broosheid van het protestantisme in landen die geen krachtige doorwerking van de Reformatie hebben gekend; – hoe mensen ten diepste leven zonder Christus! Wij zien het als onze taak en roeping om hier blijvend mee bezig te zijn.

Wilt u ons helpen om de erfenis van de Reformatie te kunnen blijven delen met onze naaste? Graag wil IRS haar werk uitbreiden! Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk om deze opdracht te realiseren. Heeft u ideeën over uw nalatenschap of heeft u vragen? Bel of mail voor meer informatie, 055-3030090 of office@irs.nu.

PERIODIEK SCHENKEN

U kunt ons ook periodiek schenken. Het voordeel voor u als donateur is dat u de gift volledig kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt hiervoor geen drempel. Voorwaarde is wel dat u zich voor minimaal 5 jaar verplicht om ons jaarlijks een bedrag te schenken. Alles wordt vastgelegd in een overeenkomst die wij op kantoor opmaken. Mail voor meer informatie naar administratie@irs.nu.

Download de Overeenkomst periodieke gift in geld