BELEID EN VERANTWOORDING

Hieronder kunt u het actuele jaarverslag, de statuten en het actuele meerjarenbeleidsplan inzien.

Jaarverslag IRS 2022

Statuten

Meerjarenbeleidsplan IRS 2024-2026

Wat deed In de Rechte Straat in 2022

Bestuursleden

Ds. P.D. Teeuw, voorzitter

Nevenfunctie: Predikantswerkzaamheden binnen de Protestantse Kerk in Nederland

G. Bouw, secretaris

Nevenfuncties: Adjunct hoofdredacteur bij het Reformatorisch Dagblad, Ouderling hersteld hervormde gemeente van Nijkerk, Voorzitter kerkvoogdij hersteld hervormde gemeente van Nijkerk, Lid van het breed moderamen van de classis Noord Veluwe van de Hersteld Hervormde Kerk

J.W. Keuken MBA, penningmeester

Nevenfuncties: Manager HR bij FTH Groep B.V., lid van het Hoofdbestuur van de SGP

Drs. J. den Besten, algemeen bestuurslid

Nevenfuncties: Adjunct-directeur havo en vwo (Wartburg College, locatie Marnix te Dordrecht), Ouderling in CGK – Beth-El te Sliedrecht

W. Büdgen, algemeen bestuurslid

Nevenfuncties: Gepensioneerd bestuurder van het Wartburg College te Rotterdam, voorzitter van de Raad van Toezicht van RefSVO; voorzitter van de Raad van Toezicht van Driestar Educatief; secretaris van het bestuur van de stichting PC GVO; 2e voorzitter van het bestuur van de stichting Smytegeltfonds

PERSONEEL

J.G. (Hans) van Hoof, directeur ad interim (nevenfunctie: Eigenaar van Hoof Consultancy)

A.J. (Arnold) Huisman, administrateur

I. (Richard) Verwoert, managementassistent

J.A. (Rob) van der Dussen, communicatiemedewerker

COMITÉ VAN AANBEVELING

Prof. dr. A. Baars, Ds. J.J. ten Brinke, Ds. P.D.J. Buijs, Ds. L.A. den Butter, Dr. W. Fieret, Dr. P.C. Hoek, Ds. J. Joppe, Ds. K.J. Kaptein, Dr. M.J. Kater, Dr. A.J. Kunz, Ds. A.J. Mensink, Ds. A. Simons, Ir. Ch. Stoffer, Ds. D.W. Tuinier, Ds. W. Visscher, Dr. W. van Vlastuin