Hier vindt u de hoofdlijnen van ons beleid, de statuten, het meest recente jaarverslag, het bestuur en het comité van aanbeveling.

BELEID EN VERANTWOORDING

Wat hebben we in de Bijbel, het Woord van de Heere, toch een rijkdom ontvangen. We beseffen vaak niet eens hoe bevoorrecht we zijn dat we in onze eigen taal de grote werken van God kunnen lezen. Stichting In de Rechte Straat heeft de afgelopen jaren op vele plaatsen het rijke erfgoed uit de Reformatie door kunnen geven. We kregen als IRS van jongeren en ouderen weer de middelen om ons werk voort te zetten en uit te breiden. In onze jaarverslagen geven wij verantwoording hoe we dit hebben gedaan. Hieronder kunt u het actuele jaarverslag, de statuten en het actuele meerjarenbeleidsplan aanklikken en inzien. Ook is er een toegankelijke samenvatting gemaakt van een overzicht van de bezigheden van IRS in het afgelopen jaar met als titel “wat deed IRS in 2022?”

Jaarverslag IRS 2022

Statuten

Meerjarenbeleidsplan IRS 2024-2026

Wat deed In de Rechte Straat in 2022

Bestuursleden

Ds. P.D. Teeuw, voorzitter

Nevenfunctie: Predikantswerkzaamheden binnen de Protestantse Kerk in Nederland

G. Bouw, secretaris

Nevenfuncties: Adjunct hoofdredacteur bij het Reformatorisch Dagblad, Ouderling hersteld hervormde gemeente van Nijkerk, Voorzitter kerkvoogdij hersteld hervormde gemeente van Nijkerk, Lid van het breed moderamen van de classis Noord Veluwe van de Hersteld Hervormde Kerk

J.W. Keuken MBA, penningmeester

Nevenfuncties: Manager HR bij FTH Groep B.V., lid van het Hoofdbestuur van de SGP

Drs. J. den Besten, algemeen bestuurslid

Nevenfuncties: Adjunct-directeur havo en vwo (Wartburg College, locatie Marnix te Dordrecht), Ouderling in CGK – Beth-El te Sliedrecht

W. Büdgen, algemeen bestuurslid

Nevenfuncties: Gepensioneerd bestuurder van het Wartburg College te Rotterdam, voorzitter van de Raad van Toezicht van RefSVO; voorzitter van de Raad van Toezicht van Driestar Educatief; secretaris van het bestuur van de stichting PC GVO; 2e voorzitter van het bestuur van de stichting Smytegeltfonds

PERSONEEL

Dr. ir. J.H. (Jan-Henry) Seppenwoolde, directeur (Geen nevenfuncties)

A.J. (Arnold) Huisman, administrateur

I. (Richard) Verwoert, managementassistent

J.A. (Rob) van der Dussen, communicatiemedewerker

COMITÉ VAN AANBEVELING

Prof. dr. A. Baars, Ds. J.J. ten Brinke, Ds. P.D.J. Buijs, Ds. L.A. den Butter, Dr. W. Fieret, Dr. P.C. Hoek, Ds. J. Joppe, Ds. K.J. Kaptein, Dr. M.J. Kater, Dr. A.J. Kunz, Ds. A.J. Mensink, Ds. A. Simons, Ir. Ch. Stoffer, Ds. D.W. Tuinier, Ds. W. Visscher, Dr. W. van Vlastuin