Cursusaanbod Stichting In de Rechte Straat

Vanuit de bewogenheid met de rooms-katholieke medemensen zet Stichting In de Rechte Straat (IRS) zich in om het Evangelie, zoals dat in de Reformatie werd herontdekt, met hen te delen. Vanuit Bijbels-gereformeerde grondslag heeft IRS jarenlange ervaring m.b.t. het getuigende gesprek met ‘Rome’. Vanuit het hart van het Evangelie en het hart van de Reformatie tot het hart van de naaste in rooms-katholieke gebieden.

Wilt u in uw gemeente, bijvoorbeeld met de evangelisatiecommissie, een of meerdere avonden beleggen om samen na te denken over de vraag “waarom evangelisatie onder (seculariserende) rooms-katholieken, en hoe dan?”, dan biedt IRS hiervoor een cursus aan. Ook is er een cursus beschikbaar aan die specifiek gericht is op missionaire werkers die werken aan gemeentestichting. Binnen de organisatie is diverse ervaring aanwezig van voormalige missionaire werkers in rooms-katholieke gebieden.

Evangelisatiecursus  – “Evangeliseren onder (seculariserende) rooms-katholieken”

Doelgroep: gemeenteleden en evangelisatiecommissies

In deze cursus denken we samen na over de vragen “Waarom evangeliseren onder (seculariserende) rooms-katholieken”, “Hoe doe je dat dan?” en “Wat zijn geloofsvragen voor rooms-katholieken?”. Ook geven we in deze cursus een beeld van (de secularisatie van) het rooms-katholicisme anno 2023 en gaan we in op praktische vragen en beschikbare materialen.

Toerustingscursus – “Missionair werk in rooms-katholieke gebieden”

Doelgroep: missionaire werkers, zendende gemeenten, zendingsorganisaties

Heeft uw gemeente of organisatie een missionaire werker in een rooms-katholiek land of bereidt hij of zij zich daar op voor? Of vraagt u zich af waarom eigenlijk missionair werk in rooms-katholieke gebieden nodig is? Dan is deze cursus aan te bevelen. Deze cursus gaat in op de verhouding tussen Evangelie en cultuur, het rooms-katholicisme en de specifieke aandachtspunten die van belang zijn bij gemeentestichting in een (voormalig) rooms-katholieke context. Al gelang naar behoefte is er aandacht voor de lokale situatie ter plaatse.

De invulling van de cursussen is op maatwerk en in overleg. Meerdere avonden per cursus zijn mogelijk, als ook een enkele avond. De cursus kan op locatie worden gegeven of op het kantoor van IRS. De cursussen worden gratis verzorgd, maar een donatie voor een van de missionaire projecten van IRS is welkom.

Voor meer informatie, neem contact op via info@irs.nu of 055-3030090