Mensen met een rooms-katholieke achtergrond ontmoet je niet alleen in Noord-Brabant en Limburg. Denk eens aan de talloze arbeidsmigranten uit landen als Italië en Polen. In het evangelisatiewerk maakt het wel degelijk uit of je iemand spreekt die ooit gedoopt is in de Rooms-Katholieke Kerk of iemand die atheïstisch is opgegroeid. Wij willen je met deze cursus helpen om het geloofsgesprek met de (seculariserende) rooms-katholiek te voeren. Veel rooms-katholieken (maar ook protestanten) in Nederland zijn helaas geseculariseerd en kunnen nauwelijks verwoorden wat het christelijke geloof inhoudt. Stichting IRS bestaat om in (voormalig) rooms-katholieke gebieden de rijkdom van het Evangelie te delen.

Ben je op zoek naar manieren om het evangelisatiewerk als gemeente vorm te geven? Wil je ook meer te weten komen over hoe je het getuigende gesprek aan kunt gaan met mensen die zich wel rooms-katholiek noemen, maar niet-praktiserend zijn?

Toerustingscursus: “Evangeliseren onder seculariserende rooms-katholieken”

Doelgroep: gemeenteleden en evangelisatiecommissies

Kosten: geen

Hoe vervolg je het gesprek als iemand tegen je zegt wel gedoopt te zijn en communie te hebben gedaan maar er verder niks meer mee doet?  Naast praktische tips geven we je ook een beeld van de ontkerkelijking in Nederland vandaag de dag en gaan we in op veel voorkomende geloofsvragen die leven onder (voormalig) rooms-katholieken.

De toerustingscursus kent een korte variant (1 sessie) en een uitgebreide variant (2 sessies).

Let op: de cursus wordt uitsluitend gegeven op locatie, bij minimaal 10 deelnemers.

Recensie ds. W. van Klinken: “We kregen praktische handvatten mee”

“In ons evangelisatiewerk ontmoeten wij veel mensen met een rooms-katholieke achtergrond. Onze gemeente ligt in het grensgebied tussen het protestantse en rooms-katholieke deel van Nederland. De cursus was op verschillende manieren zinvol voor ons. Zo kwam er naar voren dat deze doelgroep een enorme diversiteit kent. De actieve kern van de Rooms-Katholieke Kerk wordt steeds kleiner door de secularisatie. Tegelijk heeft een grote groep van afhakers nog een bepaald besef van God of een behoefte aan zingeving waar je bij kunt aanhaken. Tegelijk kan dat een obstakel zijn, omdat ze daar heel tevreden mee kunnen zijn. We kregen praktische handvatten mee hoe je vanuit het Evangelie van Gods genade in Christus kunt reageren op vragen en tegenwerpingen die in gesprekken met deze doelgroep vaak naar boven komen. Waardevol vond ik ook dat er benadrukt werd dat een vriendelijke en zachtmoedige houding heel belangrijk is bij het getuigende gesprek. We moeten niet doen alsof wij protestanten het beter weten, maar we mogen getuigen van het Evangelie van Gods genade.”

Ds. W. van Klinken, hersteld hervormde gemeente Andelst-Zetten e.o.

Ik ga de cursus aanvragen