OVER STICHTING IN DE RECHTE STRAAT

Hoe vaak proberen we God niet tevreden te stellen? De vraag naar voldoening komt voor onder alle christenen, van welke kerk dan ook. Gelukkig lezen we in de Bijbel over onvoorwaardelijke genade die we ontvangen door de Heere Jezus Christus.

Toch is dit niet binnen alle kerken bekend. Veel rooms-katholieke medemensen kennen de genadeboodschap van het Evangelie niet. IRS wil daarom het Evangelie onder hen bekendmaken.

Geschiedenis

Stichting In de Rechte Straat (IRS) werd in 1960 opgericht door de voormalig rooms-katholieke priester H.J. Hegger en door ds. J. Gravendeel. De naam In de Rechte Straat is ontleend aan de Bijbel. In het boek Handelingen (9:11) wordt die naam genoemd als de plaats waar de apostel Paulus verbleef, nadat hij de Heere Jezus had ontmoet. In zijn boek “Mijn weg naar het Licht” beschrijft Hegger zijn uittreding als priester: in São Paulo in Brazilië, in de Rua Direita (Portugees voor ‘rechte straat’) ruilt hij zijn priesterhabijt in voor een burgerpak. Tot 1993 heeft ds. Hegger de dagelijkse leiding over de stichting. Daarna ligt die in opeenvolgende perioden in handen van verschillende bureaumanagers/directeuren. In 2020 herdacht IRS haar 60 jarige bestaan. Lees hier meer, of bekijk de historische bijdrage tijdens onze jubileumuitzending. Door alle ontwikkelingen heen werd vastgehouden aan de doelstelling van het begin.

Doelstelling

Vanaf het begin stond de doelstelling voorop om de rooms-katholieke medemens te bereiken met het Evangelie. Naast evangelisatie helpt IRS rooms-katholieke geestelijken, die besluiten hun kerk te verlaten. IRS doet haar werk vanuit vier standpunten:

• De Bijbel spreekt over één middelaar, Jezus Christus

• Alleen door het geloof in Hem is er redding van onze zonde en eeuwig leven

• Genade is pas echt genade, wanneer het onverdiend, toch gekregen wordt zonder er ook maar iets voor te hebben gedaan

• De Bijbel is het enige ware Woord van God

IRS werkt voornamelijk in landen waar het Evangelie van vrije genade nog weinig gehoord en verkondigd wordt. Bijvoorbeeld in België, Italië, Spanje, Oostenrijk en Polen. Informatie over onze projecten vindt u hier. Informatie over ons bestuur en het beleid vindt u hier.