Voorlichting

5 Website Kenniscentrum

Kenniscentrum Rome-Reformatie

Het Kenniscentrum IRS is een digitaal platform waarop betrouwbare informatie over de Rooms-Katholieke Kerk het Nederlandse protestantisme te vinden is. Volgens oprichter Hans van Hoof is het een bijdrage aan de verbetering van de wederzijdse beeldvorming: “Aan zowel rooms-katholieke als aan protestantse zijde zijn meningen dikwijls gebaseerd op overleveringsverhalen, die weer niet echt op feitelijkheden berusten.”

Bekijk project