Terug naar overzicht

27-06-2022

Kenniscentrum Rome-Reformatie

Het Kenniscentrum IRS is een digitaal platform waarop betrouwbare informatie over de Rooms-Katholieke Kerk het Nederlandse protestantisme te vinden is. Volgens oprichter Hans van Hoof is het een bijdrage aan de verbetering van de wederzijdse beeldvorming: “Aan zowel rooms-katholieke als aan protestantse zijde zijn meningen dikwijls gebaseerd op overleveringsverhalen, die weer niet echt op feitelijkheden berusten.”

Kenniscentrum Rome-Reformatie

Door feitelijke informatie over zowel de Rooms-Katholieke Kerk als het protestantisme toegankelijk te maken voor een breder publiek, kan het volgens Hans van Hoof “meer gaan over hetgeen Gods Woord ons allemaal (zowel rooms-katholieken als protestanten) te zeggen heeft.” In die zin biedt het Kenniscentrum IRS een schat aan informatie voor evangelisten, evangelisatiecommissies, zendingswerkers en gemeenteleden. Kort samengevat is het Kenniscentrum nuttig in het evangelisatiewerk.

“Het platform biedt toerusting om het getuigende gesprek met de rooms-katholieke medemens aan te gaan”

~ Hans van Hoof, oprichter Kenniscentrum IRS

Impact

Door jouw steun maak je het mogelijk dat theologen, maar ook gewone mensen, toegang hebben tot informatie over Rome en Reformatie. Het platform biedt toerusting om het getuigende gesprek met de rooms-katholieke medemens aan te gaan zonder te vervallen in stereotypen of karikaturen. Zo kan het vooral gaan over wat Gods Woord en het Evangelie ons leert.

Met een donatie van €14 zorg je ervoor dat het kenniscentrum één dag bekostigd wordt.

Terug naar overzicht