Terug naar overzicht

27-06-2022

Kenniscentrum Rome-Reformatie

IRS nam het initiatief tot een digitaal platform met toegankelijke en betrouwbare informatie over de verhouding Rome-Reformatie. U hebt toegang tot dit kenniscentrum via www.kenniscentrumirs.nl.

Kenniscentrum Rome-Reformatie

"Beeldvorming over en weer klopt niet"

IRS nam het initiatief tot een digitaal platform met toegankelijke en betrouwbare informatie over de verhouding Rome-Reformatie. U hebt toegang tot dit kenniscentrum via www.kenniscentrumirs.nl.

Lees hieronder een interview met projectleider Hans van Hoof.

WAT WIL IRS PRECIES BEREIKEN MET HET KENNISCENTRUM?

“Door middel van het kenniscentrum wil IRS een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wederzijdse beeldvorming. Aan zowel rooms-katholieke als aan protestantse zijde zijn meningen dikwijls gebaseerd op overleveringsverhalen die weer niet echt op feitelijkheden berusten. Hierdoor is er dikwijls verkeerde beeldvorming over elkaar. Door feitelijke informatie over de verhouding Rome en Reformatie op een eenvoudige wijze toegankelijk te maken wil IRS een bijdrage leveren aan een beter inhoudelijk gesprek tussen rooms katholieken en protestanten, waardoor het meer kan gaan over hetgeen Gods Woord ons allemaal (zowel rooms-katholieken als protestanten) te zeggen heeft.”

WAAR MERK JE AAN DAT DE BEELDVORMING BIJ ROOMS-KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN NIET ALTIJD GEBASEERD IS OP JUISTE INFORMATIE? KUN JE VOORBEELDEN GEVEN?

“Vanuit de tijd dat ik nog lid was van de Rooms-Katholieke Kerk weet ik van binnenuit hoe rooms- katholieken hun geloof beleven. Toen ik later lid werd van de Hervormde Kerk verbaasde ik me over de denkbeelden die er bij protestanten bestaan over rooms-katholieken. Dat kwam totaal niet overeen met hetgeen ik ervaren had in de Rooms-Katholieke Kerk.Ik merkte dat met name aan het feit dat protestanten dachten dat rooms-katholieken alleen maar druk waren met Mariaverering en het doen van goede werken en rooms-katholieken de protestanten alleen maar konden zien als ketters.

IS HET KENNISCENTRUM BEDOELD VOOR THEOLOGEN OF OOK VOOR GEWONE MENSEN DIE MEER WILLEN WETEN OVER BEPAALDE THEOLOGISCHE ONDERWERPEN?

“Het kenniscentrum is voor theologen en voor gewone mensen. Door de onderverdeling in collecties zijn er artikelen met informatieve waarde voor gewone mensen. Daarnaast zijn er ook collecties die veel meer inhoudelijke theologische informatie geven.”

De kosten voor dit project zijn € 900 euro per maand. Help zoekers de Waarheid te vinden! Doneer hieronder voor het Kenniscentrum IRS.

Om een voorbeeld te noemen: veel protestanten kijken naar rooms-katholieken op basis van hetgeen de paus en bisschoppen zeggen en vinden, maar de doorsnee rooms-katholiek is niet eens op de hoogte van die uitspraken en is lid van de Rooms-Katholieke Kerk, probeert netjes te leven, zorgt goed voor zijn naaste en denkt op die manier “in de hemel” te komen.Veel rooms-katholieken denken dat protestanten denken zalig te worden door twee keer naar de kerk te gaan op zondag en doordeweeks veel in de Bijbel te lezen.”

Terug naar overzicht