Terug naar overzicht

27-06-2022

En la Calle Recta (Spanje en Latijns-Amerika)

Het Spaanstalige evangelisatiemagazine “En la Calle Recta” (ECR) wordt in de hele Spaanstalige wereld gelezen door protestanten en (voormalige) rooms-katholieken. Het is inmiddels een bekend magazine, met een Bijbels boodschap. Het magazine is gericht op geloofsvragen van (voormalige) rooms-katholieken. Allerlei Bijbelse antwoorden komen in de ECR aan de orde, maar ook korte Bijbelstudies, getuigenissen en vragen van lezers die beantwoord worden door de redactie.

En la Calle Recta (Spanje en Latijns-Amerika)

De En la Calle Recta bestaat ruim 50 jaar en heeft een oplage van 8.300 stuks. Het magazine wordt vier keer per jaar naar zo’n 40 landen verzonden, waarvan de meeste landen overwegend rooms-katholiek zijn. Latijns-Amerika is de grootste afnemer van de ECR, maar ook in Europa vindt het magazine onder Spaanstaligen gretig aftrek. De inhoud van de ECR wordt verder verspreid via internet en sociale media.

Stichting IRS ondersteunt dit magazine door de redactiekosten, het drukwerk en verspreiding voor haar rekening te nemen.

“Wij delen de ECR uit onder de gevangenen. Het magazine is tot grote zegen.”

Dominee Alonso uit Columbia

Impact

Een abonnement op de ECR is gratis, omdat voor een belangrijk deel van de lezers uit Latijns-Amerika dit financieel niet haalbaar is. Het magazine wordt ook verspreid in bepaalde landen waar er nauwelijks of geen (protestantse) kerkelijke bladen aanwezig zijn. Met jouw steun worden er zogenaamde ‘papieren evangelisten’ de Spaanstalige wereld ingezonden. Via de ECR kunnen we in gezamenlijkheid de Bijbelse boodschap van het Evangelie van Jezus Christus delen met duizenden mensen. Er is veel geestelijke nood in de Spaanstalige wereld en een grote vraag naar Bijbels onderwijs en dat maakt de ondersteuning van dit project zo waardevol.

Voor €15,00 help je drie abonnees in de Spaanstalige wereld een jaar lang aan 4 gratis magazines.

Terug naar overzicht