Terug naar overzicht

27-06-2022

Augustinus

In Polen is ongeveer 0,5% van de bevolking protestants. De meerderheid beschouwt zichzelf als rooms-katholiek, praktiserend of inmiddels ontkerkelijkt. In Polen zijn er weinig Bijbelgetrouwe gemeenten te vinden. Om het Evangelie te delen met onze Poolssprekende medemensen wordt het blad Augustinus uitgegeven en verspreid in Polen en onder arbeidsmigranten in Nederland.

Augustinus

De Poolse ex-priester en predikant Tomasz Pieczko (Zelów) schrijft samen met voorganger Pedro Snoeijer (Görlitz-Zgorzelec) aan het blad. Augustinus kent een oplage van 2.800 exemplaren en komt vier keer per jaar uit. Naar schatting is ongeveer een derde van de lezers is rooms-katholiek. Het blad speelt in op geloofsvragen van (voormalige) rooms-katholieken en geeft op een laagdrempelige manier uitleg over de Bijbel.

Stichting IRS ondersteunt dit magazine door de redactiekosten, het drukwerk en verspreiding voor haar rekening te nemen.

“Veel mensen willen het blad lezen. Ongeveer een derde deel van de lezers is rooms-katholiek”

~ Voorganger Pedro Snoeijer

Impact

Met jouw steun maak je het mogelijk dat Polen op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot de rijkdommen die Gods Woord te bieden heeft. Het blad wordt door lezers gebruikt voor het mediteren over de Schrift, het geven van Bijbelstudies en komt terecht bij andersdenkenden via het evangelisatiewerk. Steun aan het evangelisatiemagazine Augustinus betekent een verdere verspreiding van het Evangelie in Polen en onder Poolssprekenden in Nederland.

Voor €12,00 maak je het mogelijk dat drie Poolse lezers het evangelisatiemagazine Augustinus vier keer gratis ontvangen.

Terug naar overzicht