ANBI

Stichting In de Rechte Straat is in ingeschreven op 5 juli 1960 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41047473 en beschikt over een ANBI status. Het RSIN nummer van IRS is 002848065. Dit betekent dat uw gift aan IRS fiscaal aftrekbaar is.

In het kader van de ANBI wetgeving hecht IRS aan transparante informatievoorziening. Onder bestuur en beleid vindt u het actuele jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan. Conform de statuten van Stichting In de Rechte Straat (art. 4.5) ontvangen bestuursleden voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting, geen vergoeding. Het beloningsbeleid van het personeel geschiedt conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en binnen de normen van de regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties.

CBF

Stichting In de Rechte Straat is eveneens erkend door CBF-Erkenning, de toezichthouder op fondswerving van goede doelen. Omdat IRS voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van CBF-Erkenning mag u er op vertrouwen dat uw donatie professioneel en transparant wordt verwerkt en besteed. Het CBF-Erkenningsrapport vindt u hieronder.