Oostenrijk

IRS ondersteunt kerkplantingsprojecten van de ERKWB, een gereformeerd kerkgenootschap, in het bijzonder in Graz. Ook beheert IRS een Duitstalige website met informatie over het christelijke geloof voor Oostenrijk.

Graz-3

Kerkplanting in de Alpen

In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen minimaal. Op verschillende plaatsen in dit land zijn gemeenten te vinden die aangesloten zijn bij de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Zo ook in Graz, waar de missionair predikant Peter Drost een nieuwe gemeente op gereformeerde grondslag gesticht heeft, met de naam ‘Sola Gratia’.

Bekijk project

cross-367x270

Der Schmale Weg

Voor vragen over het christelijke geloof beheert IRS een Duitstalige website die recent online is gegaan.

Bekijk project