Terug naar overzicht

01-07-2022

Kerkplanting in de Alpen

IRS ondersteunt kerkplantingsprojecten van de ERKWB, een gereformeerd kerkgenootschap, in het bijzonder in Graz.

Kerkplanting in de Alpen

Kerkplanting in de Alpen

In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen marginaal. Het land is voornamelijk rooms-katholiek en de meeste protestantse kerken zijn heel vrijzinnig. Via de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) kwam IRS in contact met de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). In 2018 kwam vanuit de ERKWB in Oostenrijk de vraag om (financiële) ondersteuning. De ERKWB is een bijbelgetrouw, gereformeerd kerkgenootschap in Oostenrijk en Zwitserland dat zich baseert op de Westminster Confessie. Op dit moment ondersteunt IRS waar mogelijk het kerkplantingsproject van de ERKWB in het bijzonder in Graz.

GRAZ

Zondag 20 oktober 2019 is ds. Peter Drost uit Delfzijl bevestigd tot missionair predikant van de ERKWB. Hij is nu verbonden aan het gemeentestichtingsproject van de ERKWB in Graz. IRS ondersteunt dit project zo nodig financieel en facilitair. Bekijk hier de kerkdiensten van Graz terug. Meer informatie over deze gemeente is hier te vinden. In 2023 kreeg de gemeente beschikking over een eigen ruimte.

Lees ook: Ds. Drost: “Ik weet me bemoedigd door een verhaal uit mijn familiegeschiedenis”

Wil je het werk in Oostenrijk financieel steunen? Doneer hieronder jouw bijdrage aan dit project. Dank!

Ds. Peter Drost houdt zijn intredepreek in Graz.

Foto's: Stichting IRS.

Terug naar overzicht