Terug naar overzicht

01-07-2022

Kerkplanting in de Alpen

In Oostenrijk is het aantal bijbelgetrouwe christenen minimaal. Op verschillende plaatsen in dit land zijn gemeenten te vinden die aangesloten zijn bij de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Zo ook in Graz, waar de missionair predikant Peter Drost een nieuwe gemeente op gereformeerde grondslag gesticht heeft, met de naam ‘Sola Gratia’.

Kerkplanting in de Alpen

Sinds 2023 heeft de jonge gemeente in Graz een eigen kerkzaal en sindsdien is het mogelijk dat ds. Drost elke zondag twee keer voorgaat om het Woord van God te brengen. Ook is hij actief om in Graz nieuwe contacten te leggen en het Evangelie breed te delen.

Stichting IRS ondersteunt deze gemeente, die zich inzet om een bijbelgetrouwe boodschap te verspreiden. Daarom draagt zij bij in de kosten van de multifunctionele huurruimte van ‘Sola Gratia’. Zo heeft de gemeente een eigen vaste plek waar zij kan samenkomen en van waaruit duidelijker naar buiten getreden kan worden om zichtbaar te zijn in de omgeving.

“Het feit dat we nu een eigen huurruimte hebben geeft een hoop rust in onze gemeente. Het helpt ons ook om duidelijker naar buiten te treden en in onze omgeving zichtbaar te zijn”

~ Ds. Peter Drost

Voor 2024 en 2025 faciliteert IRS de huurruimte en kosten die gemoeid zijn met evangelisatieactiviteiten en -materialen. De gemiddelde kosten per jaar zijn €10.000.

Impact

Met jouw steun versterk je een kleine protestantse gemeenschap in Oostenrijk die zelf weinig middelen heeft om zelfstandig te kunnen bestaan. Het is goed om deze zusterkerk te ondersteunen en te bemoedigen in hun bestaan en in hun missionaire activiteiten. Helaas blijkt dat ook in Oostenrijk de verspreiding van het Evangelie van Gods liefde en genade niet vanzelfsprekend is. In die zin is de nood hoog en maakt de ondersteuning van IRS echt verschil!

Voor €125,- kan de gemeente Sola Gratia één week lang de eigen kerkzaal gebruiken voor erediensten en missionaire activiteiten.

Terug naar overzicht