Terug naar overzicht

13-06-2022

IRS-Ontmoetingsdag over ‘een stad op een berg’

“Wat maakt dat een gebouw op een berg een oriëntatie voor reizigers is? ’s Nachts is het gebouw verlicht en overdag valt het bouwwerk op”, zei Roberto Goroni op de IRS-Ontmoetingsdag van afgelopen zaterdag in Gorinchem. Samen met Guus van Amstel, voorganger in Tongeren, sprak hij die morgen over het thema “Een stad op een berg”. Beiden behandelden hoe je als christen een licht kunt zijn.

IRS-Ontmoetingsdag over ‘een stad op een berg’

De sprekers, Guus Van Amstel en Roberto Goroni, worden aan het eind van de dag toegesproken door ds. P.D. Teeuw.

Roberto Goroni, een voormalige rooms-katholiek van Italiaanse komaf die betrokken is bij het werk van IRS in Italië, zei dat we vaak te maken hebben met teleurstellingen. “Hoe vaak gebeurt het niet dat we een kapotte gloeilamp hebben? Hoe kun je je kapotte gloeilamp veranderen in een lichtstraal? Door het besef dat je van de zon komt. Wij zijn eigenlijk lichtdragers. De Heere Jezus zegt: “Je bent een licht.”

Luisteren

‘Hoogmoed’ noemde hij één van de grootste problemen bij het evangelisatiewerk. “Je moet je lichtstraal aanpassen aan de mensen waarmee je spreekt. Wij kunnen heel slecht luisteren. Eigenlijk moeten wij twee keer luisteren en dan pas praten. Ik zeg vaak: Halveer je zendtijd en verdubbel je groei. Die gedachte komt ook uit het bedrijfsleven.”

Lichtjes

Guus Van Amstel, die eerder die morgen aan het woord was gekomen, had voor zijn lezing meerdere lampen meegenomen om uit te leggen hoe je als christen een licht kunt zijn. Hij zei dat Tongeren (België), waar hij deeltijd voorganger is van de protestantse gemeente De Stem van de Goede Herder, een duistere stad is met een sterke Maria-cultus, een satanskerk en allerlei vormen van occultisme. “Vandaag kijken we hoe we een licht van de wereld zijn. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat wij genade ontvangen hebben. Als kerk zijn we allemaal een lichtje. Alle lichtjes samen vormen een licht op een berg.”

Guus Van Amstel: “Met een zaklamp kun je heel gericht schijnen.”

Bouwlamp

Van Amstel pakte een bouwlamp en zei dat deze lamp je kan verblinden. Als je heel enthousiast bent over het Evangelie, kun je iemand hiermee helemaal verblinden.“Pas kwam er een jongen naar me toe, die zei: Guus, niemand wil naar me horen. Nadat ik een goed gesprek met hem heb gehad, ging het evangeliseren de volgende keer veel beter.”Hij noemde ook als voorbeeld een hertje dat helemaal verblind kan raken door het felle licht van de koplampen van de auto en hierdoor helemaal de weg kwijt kan raken.“Hoe goed onze bedoelingen ook zijn, alleen God kan zo helder schijnen.”

Schemerlamp

Van Amstel pakte een schemerlamp en liet zien dat dit lampje van beter schijnt. “Waarschijnlijk heeft u ook wel zo’n klein lampje in huis. Het geeft genoeg licht om te kunnen lezen, maar is niet te fel om verblind te raken. Zo kan het getuigenis van het Evangelie doordringen.”Hij legde uit dat ook je daden meedoen. “Als je daden je woorden tegenspreken, valt er een schaduw op je getuigenis.”

Zaklamp

Als derde lichtbron demonstreerde Van Amstel een zaklamp, die heel gericht schijnt. Je kunt daarmee op specifieke plekken schijnen.” Als voorbeeld van zo’n benadering noemde hij een vrouw die eens op haar knieën voor hem neerviel en haar zonde beleed. “Ik voelde me hier ongemakkelijk bij, maar ik kon haar vertellen over Christus die de zonden vergeeft.”

Kolen

Van Amstel zei dat we als christenen samen een “stad op een berg” zijn en elkaar nodig hebben om licht te blijven geven. Hij noemde ook als voorbeeld een kolenvuur waarbij een kool pas blijft branden als je deze bij de andere kolen in het vuur legt.

Deuteronomium

Die morgen was ds. P.D. Teeuw, voorzitter van het bestuur van IRS, ook ingegaan op het thema “een stad op een berg” en had hij Deuteronomium 9:1-8 behandeld.“Als Jezus het in het nieuwe Testament heeft over een stad op een berg, is dat niet iets wat ‘ineens komt’, maar wat in het Oude Testament al een roeping van Israel was. Als eerste moeten we de vraag stellen: was Israel dan zo’n bijzonder volk dat het een licht moest zijn?” zei hij.Volgens ds. Teeuw toont Deuteronomium 9:6 aan dat Israel niet beter was dan andere volken. Daar staat: “Weet dan, dat u de HEERE, uw God, niet om uw gerechtigheid, ditzelve goede land geeft, om dat te erven; want gij zijt een hardnekkig volk.”“‘Niet om uw gerechtigheid’ wordt meerdere keren herhaald”, zei ds. Teeuw. Hij noemde dit bevrijdend. “Het is enkel door genade.”Ds. Teeuw zei dat Deuteronomium 9 laat zien dat God om twee reden het land aan Israel gaf: vanwege de goddeloosheid van de volken die daar wonen én om het Woord te bevestigen dat Hij aan Abraham, Izak en Jacob had gezworen. “Op dat beloftewoord van de Heere ligt het vast.”

Terug naar overzicht