Betrokkenheid

Bid voor het werk van IRS onder Rooms-Katholieken in België, Polen, Italië, Nederland en Spaanstalige landen.

Geef je op als straat- of kinderwerker voor de jaarlijkse evangelisatieweek in Tongeren in juli of augustus.

Werk mee aan straatevangelisatiewerk in Den Bosch. In deze stad staat IRS maandelijks met een stand met Bijbels en Bijbelse lectuur.

Neem zitting in een plaatselijk comité van IRS en help mee met het organiseren van thema-avonden, Reformatieherdenkingen en andere activiteiten.