Betrokkenheid

U kunt op verschillende manieren uw betrokkenheid bij ons werk kenbaar maken.

 

Bid voor het werk van IRS onder Rooms-Katholieken in België, Polen, Italië, Nederland en Spaanstalige landen.

Of geef je op als straat- of kinderwerker voor de jaarlijkse evangelisatieweek in Tongeren in juli of augustus.

Daarnaast kunt u meewerken aan het straatevangelisatiewerk in Den Bosch of Breda. In deze steden staat IRS maandelijks met een stand met Bijbels en Bijbelse lectuur.

Ook kunt u zitting nemen in een plaatselijk comité van IRS en meehelpen met het organiseren van thema-avonden, Reformatieherdenkingen en andere activiteiten.

Ook kunt u op de volgende manieren bijdragen: