Terug naar overzicht

Getuigenis Ds. Toon Vanhuysse: “Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Getuigenis Ds. Toon Vanhuysse: “Nu kon ik Gods Woord onbevooroordeeld ter hand nemen”

Ds. Toon Vanhuysse was zeven jaar priesterstudent en tien jaar priester in de Rooms-Katholieke Kerk. In die tijd miste hij “de zin van Christus”. Maar op een dag sprak de Heere tot hem door middel van Jesaja 53.

Op 18-jarige leeftijd sloot Vanhuysse zich als novice aan bij de kloosterorde missionarissen Oblaten van Maria te Leuven. Toen al werkte de Heere het verlangen in zijn hart om in Zijn dienst te werken.

VERDIENSTELIJKHEID

Ds. Vanhuysse kreeg echter steeds meer twijfels bij de rooms-katholieke leer. Toch was zó met de kerk verweven dat hij er maar moeilijk van kon loskomen. “Ik kende de Heere Jezus Christus niet. Ik kende Hem als een bijzondere profeet, maar ik was niet met Hem verbonden door het geloof. Ik had altijd geleerd dat je God en Christus kunt kennen, maar dat het alles in de weg van verdienstelijkheid moest gebeuren. Uiteindelijk moest je het allemaal zelf doen door te leven naar de normen van de kerk, weliswaar met behulp van de genade van Christus.”

BIECHT

Zijn twijfels groeiden, vooral met betrekking tot de biecht. “Toen ik mensen hun zonden vergaf, werd ik steeds geconfronteerd met mijn eigen zondigheid. Ik voelde me dan net zo zondig als degene die links of rechts naast mij zat. Wie was ik om hun de zonden te vergeven?” Een hoogleraar kerkelijk recht met wie hij zijn twijfels deelde, zei tegen hem dat meer jongemannen van zijn leeftijd met die vragen worstelden. Als hij de regels van de kerk zou volgen, zou het volgens hem wel goed komen.

BIJBEL EN TRADITIE

Maar de twijfels verdwenen niet, integendeel. Onder meer door een ontmoeting met een hoogleraar van een Bijbelinstituut werd het voor ds. Vanhuysse gaandeweg duidelijker dat de Bijbel de enige waarheid is. Rome kent twee bronnen van openbaring: de Bijbel en de traditie. “Maar ik kon niet van de traditie loskomen, omdat ik geleerd had dat de traditie immers ook door God geopenbaard is. Totdat ik op een gegeven moment op mijn knieën ging en bad: Heere, moet ik nu alleen maar leunen op Uw Woord, of ook op de traditie? Toen heeft de Heere het wonder in mij gedaan. Van het ene op het andere moment heeft Hij mij losgemaakt van de roomse leer. Ik was vrij om onbevooroordeeld Gods Woord ter hand te nemen.”

GENADE

Ds. Vanhuysse begon met het lezen van het boek Jesaja. “Toen ik Jesaja 53 las, heeft de Heere mij de Christus laten zien, en mijzelf heb leren kennen als een door en door zondig mens. Toen ben ik op mijn knieën gegaan en heb ik vergeving gevraagd voor al mijn zonden die ik als priester heb begaan. En Hij heeft al mijn zonden willen vergeven. Nu mocht ik leven uit genade, vanuit de verdienste van Jezus Christus.”

Koop hier boeken die Ds. Vanhuysse geschreven heeft.

Terug naar overzicht