In de weken voor kerst hoopt ds. Cuneo 175 Bijbelkalenders en evangelisatietraktaten uit te delen aan buren en andere dorpsgenoten. Het is een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen. Het gebed van Mike en Ivana is dat door deze kerstgeschenken mensen Gods Woord gaan openen.

Voor € 12,- maak jij het mogelijk dat 3 mensen een Bijbelkalender ontvangen. Hoeveel kalenders neem jij dit jaar voor jouw rekening? Draag bij aan het project Umbrië via NL57 RABO 0387 0057 49, t.n.v. Stichting IRS, o.v.v. kerstgift Italië. Of doneer via de donatiemogelijkheid hieronder.