Terug naar overzicht

14-07-2022

Een protestantse conferentie over het rooms-katholicisme in Rome

In de hedendaagse protestantse theologie is er een opmerkelijk gebrek aan reflectie op het rooms-katholicisme, op enkele uitzonderingen na. In Rome vond van 13-17 juni de zesde editie plaats van het Rome Scholars and Leaders Network (RSLN). De conferentie vond plaats in de gemeente Breccia di Roma in het hart van Rome. IRS onderhoudt warme contacten met deze Italiaanse gemeente en heeft financieel bijgedragen om deze conferentie mogelijk te maken.

Een protestantse conferentie over het rooms-katholicisme in Rome

25 deelnemers uit 13 landen namen deel aan RSLN 2022. Foto: Leonardo de Chirico

Dit jaar waren er 25 deelnemers uit 13 landen aanwezig (waaronder drie continenten: Europa, Oceanië en Amerika). Sommige deelnemers waren academisch opgeleide theologen, anderen doctoraatsstudenten in de theologie maar de meesten waren voorgangers. Vijf dagen lang werden presentaties gegeven, seminars gevolgd en discussies gevoerd, waarin zowel protestantse en rooms-katholieke gastsprekers aanwezig waren. Verschillende onderwerpen uit de rooms-katholieke theologie kwamen aan bod, zoals de zondeleer, de verzoening, de invloed van Henri Nouwen en de uitdagingen in het getuigen richting rooms-katholieken. De conferentie heeft als doel het toerusten van protestantse leiders en voorgangers in het begrijpen van het rooms-katholicisme en het kritisch reflecteren hierop. De organisatoren van de RSLN 2022 zijn overtuigd dat, hoewel in de rooms-katholieke theologie dezelfde woorden worden gebruikt (die zelfs heel Bijbels kunnen klinken!), zij toch een evangelie representeert anders dan het Evangelie van God.

Foto: Leonardo de Chirico.

Terug naar overzicht