Terug naar overzicht

21-03-2023

“In Breda wonen nog heel veel mensen die het Evangelie nog niet voldoende kennen”

Voor het straatwerk in Breda zoekt Stichting Sjofar per direct een nieuwe actieleider. We spreken met bestuurslid Cor van Brummelen over de ontstane vacature.

“In Breda wonen nog heel veel mensen die het Evangelie nog niet voldoende kennen”

Vacature

“Op dit moment is er in Breda een vacature omdat er heel plotseling de actieleider is overleden. We hebben daar vrij onverwachts de situatie dat niemand van degenen die daar regelmatig evangeliseren, de actieleider kan worden.” Cor licht toe wat een actieleider doet: “De actieleider heeft de leiding van de dag. Dat betekent dat de actieleider vanaf het begin tot het eind in de gaten houdt dat het gaat zoals Sjofar dat zou willen.” De actieleider verzorgt niet alleen de opening en sluiting, maar treedt ook kordaat op als dat nodig is: “Wanneer iets onverwachts de aandacht vraagt, bijvoorbeeld een winkelier die een klacht heeft, of als er een BOA vraagt om een vergunning, dan moet hij of zij handelen en de mensen te woord staan. Als er daadwerkelijk een probleem is, dan moet de actieleider deze proberen op te lossen.”

Breda

Breda is volgens Van Brummelen “een katholiek gebied”, er wonen weinig protestantse christenen. Net als op andere locaties gebeurt het dat mensen voor het straatwerk van elders komen om te helpen. Waarom dan evangeliseren in Breda? Daarop reageert het bestuurslid van Sjofar duidelijk: “Om het Evangelie uit te dragen. In Breda wonen nog heel veel mensen die dat nog niet voldoende kennen.” Destijds heeft Stichting IRS samen met Sjofar besloten om evangelisatieacties uit te voeren in Breda. Het evangelisatiewerk in Breda wordt door IRS gefinancierd en valt feitelijk onder haar verantwoordelijkheid. Sjofar stelt de opvallende bus, materialen en de mensen beschikbaar.

Actieleider

Wat voor persoon zoekt Sjofar in de toekomstige actieleider in Breda? “Hij of zij moet zonder meer een groot verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, een bewogenheid voor de mensen. Deze persoon moet ook ervaring hebben met evangeliseren, want iemand die het voor het eerst doet, kan geen leider worden. En het tweede is dat de deze persoon feeling heeft om met mensen om te gaan.” Van Brummelen onderstreept de noodzaak van gebed in dit werk: “Laten we bovenal God vragen om arbeiders in de oogst.”

Foto: IRS.

Terug naar overzicht