Terug naar overzicht

07-06-2023

"Pinksteren vandaag in Den Bosch. Wat een genade!"

“God is goed”, bericht een vrijwilliger van Sjofar na de evangelisatieactie op 25 mei in ‘s-Hertogenbosch. In een update op Facebook worden weer bijzondere ontmoetingen gedeeld.

Op zoek naar meer

Tijdens de evangelisatieactie kwamen twee mensen terug nadat ze op een eerder moment een traktaat hadden ontvangen.

“We gaven een Nieuw Testament aan een jonge vrouw die naar de rechtbank moest. Haar zaak stond er niet goed voor en ze ging in het Bijbeltje lezen en in gebed. Ze won de rechtszaak en geloofde in God. Ze kwam vandaag voor de hele Bijbel en was zó vol van God!”

De vrijwilliger geeft een ander voorbeeld: “Een jongeman met een skatebord kwam ook vandaag langs. Hij had vorige maand een Johannes-Evangelie ontvangen. Het Bijbelboekje had hij uit en het lag op zijn nachtkastje, en hij was geïnteresseerd in het hele Nieuwe Testament.”

Pinksteren

Omdat het enkele dagen later Pinksteren zou zijn, was dit één van de onderwerpen van de gesprekken op straat.

“[We hebben] gesproken met vele jongeren, die luisterden naar het verhaal van Pinksteren. Velen weten niet meer wat Pinksteren betekent, maar dit was voor ons een goede gelegenheid om mooie gesprekken te voeren. Velen namen een Johannes-Evangelie mee. Ook een wat oudere man die nog wist te vertellen dat het verhaal van Noach in het Oude Testament staat. We mochten het Evangelie uitleggen aan de hand van de ark van behoudenis, Jezus Christus, en deelden de dagtekst uit Romeinen 8: “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” De vrijwilliger sluit de terugblik af met: “Pinksteren vandaag in Den Bosch. Ook voor die man! Wat een genade!”

Terug naar overzicht