Terug naar overzicht

09-05-2022

Rondleidingen in Rome

Wat te doen tijdens de vakantie? Wandel met een gids door Rome en ontdek belangrijke, kerkhistorische locaties, zoals de bekende Heilige Trappen, die Maarten Luther in 1510 beklommen heeft.

Rondleidingen in Rome

In de kapel van Ignatius van Loyola in Rome is bovenstaand beeldhouwwerk te zien: Maria met in haar ene hand een vlammende toorts en in de andere hand een boek. Onder haar linkervoet tuimelen twee mannen achterover, in grote angst. Het zijn Jan Hus en Maarten Luther. Het geeft een interessante inkijk hoe de Jezuieten in de zestiende eeuw de Reformatie zagen. Beeld: IRS.

Stichting IRS biedt een platform aan de kerk Breccia di Roma om haar rondleidingen in de stad Rome onder de aandacht te brengen in Nederland.

Breccia di Roma is een protestantse kerk in het hart van Rome, nabij het beroemde Forum Romanum en Piazza Venezia. IRS heeft al langere tijd warme banden met deze gemeente en haar voorganger Leonardo de Chirico. Hij zet zich in voor de Woordverkondiging in Rome en daarbuiten. Daarnaast draagt hij bij aan een bewustwording onder protestanten over het rooms-katholicisme. Een van de manieren om dit doel te bereiken is door het aanbieden van rondleidingen in Rome.

KERKHISTORISCHE LOCATIES

In twee unieke rondleidingen krijg je de kans om met een gids langs belangrijke kerkhistorische locaties te wandelen in de stad Rome. Tijdens de wandeling sta je stil bij de schatten van de Reformatie en de relevantie hiervan voor vandaag.

RONDLEIDING 1: “REFORMATIE”

De eerste rondleiding focust zich op het centrum van Rome en heeft “de Reformatie” als thema. Tijdens deze wandeling bezoekt u onder andere de bekende Heilige Trappen, die Maarten Luther in 1510 beklommen heeft.

RONDLEIDING 2: “IN DE VOETSPOREN VAN PAULUS”

De tweede rondleiding vindt plaats in de wijk San Paolo en heeft als thema “In de voetsporen van Paulus”. De wijk is vernoemd naar de beroemde kerk die naar de apostel Paulus is vernoemd en waar volgens de rooms-katholieke traditie de ketenen waarmee Paulus geboeid was te vinden zijn.

De gidsen zijn allen betrokken bij Breccia di Roma of één van de nieuwe kerkplantingen. Zij kunnen je vanuit de eerste hand vertellen wat het betekent om als christen in Rome anno 2022 te leven en hoe het is om in deze stad het Woord van God te delen.

Je kunt je hier aanmelden voor een rondleiding. Kijk ook op www.irs.nu/vakantie.

Foto's: Stichting IRS.

Terug naar overzicht