Terug naar overzicht

23-01-2023

Terugblik lezing ds. Joz. A. de Koeijer: "Nochtans Gereformeerd"

In Maartensdijk wordt door het regionale comité sinds 1999 ieder seizoen een aantal thema-avonden belegd. Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel tot verdieping en verrijking van het geestelijk leven. De thema-avond van 17 januari 2023 had als thema: "Nochtans Gereformeerd".

Terugblik lezing Ds. Joz. A. de Koeijer:

Hieronder volgt een samenvatting van de lezing van ds. Joz. A. de Koeijer:

Deze wat wonderlijke titel duidt op het aangevochten, het bestreden zijn van het gereformeerde belijden en leven. 'Nochtans' is ten diepste het levensdevies van een kind van God.

In onze postmoderne maatschappij mag religie weer, maar alleen 'achter de deur'. Atheïsme en apatheïsme komen ook in de kerk voor. Wilhelmus à Brakel duidde deze zaak als atheïsterij in het hart van Gods kinderen. Na corona lijkt het dat in veel gemeenten de apathie heeft toegeslagen.

De mens is ongeneeslijk religieus. Massa's mensen 'hebben wel iets met God'. Kleine vonkjes van God, zo noemde Calvijn het.

Het woordje 'gereformeerd' in de titel verwijst niet naar een kerkgenootschap, maar naar ons hart dat gereformeerd, hervormd, bekeerd, opnieuw geboren moet worden.

Bij alle kritiek die van buitenaf komt op het Bijbelse, gereformeerde geloof, is die kritiek er ook in de kerk. 'Nochtans' staat God garant voor het voortbestaan van de Kerk. Het is en blijft een wonder dat er door alles heen mensen gereformeerd, bekeerd worden. De christen heeft elke dag opnieuw bekering nodig.

In de seculiere, postmoderne psychologie en huidige vormen van religiewetenschappen is weerstand tegen het gereformeerde belijden en leven. Dat je Iemand nodig hebt om het leven door te komen, wordt in de eerder omschreven psychologie gezien als onvolwassenheid. En in de postmoderne theologie roept het plaatservangend lijden en sterven van Christus weerstand op.

Het nochtansgeloof wordt niet alleen bestreden in maatschappij en wetenschap, maar ook in ons hart. Ikzèlf ben de grootste vijand van God en Zijn genade. Dat belijden is cruciaal voor het voortbestaan van de Kerk. God rechtvaardigt goddelozen. Uit onszelf is het onmogelijk zalig te worden. Nochtans God! Hij doet het! Bewonder Hem daarom en verwonder u erover. God verzoent vijanden met Zichzelf en noemt goddelozen Zijn kinderen. Alles gaf Hij daarvoor. Zijn eigen Kind Jezus. Sola gratia. Alleen genade. Gratis wordt het uitgedeeld, maar er is een dure prijs voor betaald! Het komt eropaan dat we dat nú, in het heden der genade, gaan geloven. Kom als de verloren zoon naar de Vader.

Gods kinderen worden zoals Kohlbrugge ooit schreef in de Kreupelstraat opgevoed. Als Jakob na Pniël. Niet meer rechtopstaand, maar kreupel op weg. Om straks voor eeuwig de Heere groot te maken.

Ziet u ook uit naar Zijn terugkomst?

Foto: IRS Gooi & Sticht.

Terug naar overzicht