Terug naar overzicht

25-04-2022

Vrouw las de Bijbel terwijl niemand het haar opdroeg

Wat is het bijzonder om te realiseren dat wij eigenlijk niet van waarde zijn in het evangelisatiewerk. Dat klinkt vaak zo raar, maar of er mensen tot bekering komen en of er mensen bereikt worden door het Evangelisatiewerk is totaal onafhankelijk van mijzelf.

Vrouw las de Bijbel terwijl niemand het haar opdroeg

Soms kunnen we ons daar wel eens zorgen over maken. Komen er nog wel mensen tot geloof? Bereiken we nog wel nieuwe mensen? Het kan wel eens hard aankomen als er mensen zijn die zich tegen God keren of die de gemeente na jarenlang goed contact te hebben gehad, verlaten met de boodschap God niet langer nodig te hebben. Dan moet ik mezelf altijd even realiseren, hoe eenvoudig en dubbel dat ook klinkt, dat God doorgaat met Zijn werk. Ook al begrijp ik het niet helemaal, God heeft een plan.

BEZOEKER

Dat God aan het werk is en Hij mij gebruikt maar absoluut niet nodig heeft werd afgelopen Kerst duidelijk. Vlak voor de kerstdienst kregen we een berichtje via de facebookpagina van de kerk. Het was een vrouw die ik nog nooit ontmoet had die vroeg of ze welkom was in de eredienst.

Toen ik haar beter leerde kennen de weken daarna vertelde ze dat ze al meer dan een jaar in de Bijbel las, een Bijbel die ze in de Standaard Boekhandel (de reguliere boekhandel in België) had aangekocht. In de gesprekken proefde ik ook echt hoe ze God al had leren kennen in haar leven. Hoe ze de Here Jezus Christus aanvaard had als haar Redder en Verlosser. Deze rooms-katholieke vrouw was zonder ons toedoen in de Bijbel gaan lezen. Zonder enige menselijke invloed heeft deze vrouw heel de BIjbel doorgelezen en zonder enige toedoen van de gemeente is ze onze kerk binnengekomen.

FILIPPUS

Hoe groot en goed is onze God! Hij werkt waar wij het niet zien en Hij zal ons gebruiken op Zijn tijd op de plaats die Hij het beste acht! Daarbij moet ik altijd denken aan de geschiedenis van Filippus en de Kamerling. Dat liep vast ook niet zoals Filippus het in gedachten had, maar het was wel Gods plan!

Als we zulke dingen meemaken, mogen we echt zeggen: “God is aan het werk en ik heb er geen invloed op.”

Guus Van Amstel, ouderling en deeltijd voorganger van de protestantse gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België)

Terug naar overzicht