In Europa leven miljoenen mensen in geestelijke duisternis, zonder God en Zijn Woord. Ook in gebieden waar voorheen het rooms-katholicisme sterk vertegenwoordigd was, zet de ontkerkelijking steeds harder door. Stichting In de Rechte Straat (IRS)* bestaat sinds 1960 en weet zich geroepen om in deze gebieden de rijkdom van het Evangelie te delen. IRS staat voluit in de lijn van de Reformatie en verlangt ernaar de bevrijdende boodschap te delen van redding door het geloof in Jezus Christus als enige Middelaar en Zaligmaker. En dat enkel door Gods genade en liefdevolle ontferming, onverdiend!

Wij brengen lokale partners en kleine protestantse gemeenten met elkaar in verbinding en helpen ze om de rijkdom van het Evangelie te delen in hun eigen (voormalig) rooms-katholieke omgeving. Ook ondersteunt IRS het evangelisatiewerk in deze gebieden door het verzorgen van toerustingscursussen en bezinning. We hebben projecten in Zuid-Nederland, België, Spanje, Polen, Oostenrijk en Italië. Bovendien verspreiden we evangelisatiemateriaal in tientallen landen in Midden- en Zuid-Amerika.

Informatie over ons bestuur en het beleid vindt u hier.

*)  De naam "In de Rechte Straat" is ontleend aan de Bijbel. In het boek Handelingen (9:11) wordt die naam genoemd als de plaats waar de apostel Paulus verbleef, nadat hij de Heere Jezus had ontmoet. In zijn boek “Mijn weg naar het Licht” beschrijft ds. H.J. Hegger -de oprichter van de stichting IRS- zijn uittreding als priester: in São Paulo in Brazilië, in de Rua Direita (Portugees voor ‘Rechte Straat’) ruilt hij zijn priesterhabijt in voor een burgerpak.