Augustinus

Het tijdschrift Augustinus

Het tijdschrift Augustinus bestaat sinds 2006 en richt zich op zowel rooms-katholieke als protestantse lezers. Het tijdschrift is vernoemd naar de kerkvader Augustinus omdat hij voor de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijk kerkvader is, terwijl zijn theologie in veel opzichten reformatorisch is. Zo kan hij een verbinding vormen tussen protestanten en rooms-katholieken.

Het tijdschrift Augustinus komt vier keer per jaar uit. Het blad speelt in op geloofsvragen van (voormalige) rooms-katholieken en geeft uitleg over de Bijbel. Soms verschijnt er ook een thema-nummer van Augustinus dat meer verdieping geeft. Een abonnement op Augustinus is geheel gratis. Het tijdschrift heeft een steeds groeiende oplage, inmiddels worden zo’n 2500 exemplaren verspreid in Polen en daarbuiten. Naar schatting is ongeveer de helft van de lezers rooms-katholiek.

De reactie van de lezers zijn positief, het tijdschrift wordt erg gewaardeerd omdat niet wil polariseren, maar op eenvoudige wijze Bijbelse waarheden brengt.

www.augustinus.pl

Naast het tijdschrift wordt door Pedro Snoeijer en ds. Tomasz Pieczko gebruik gemaakt van de digitale kanalen van een eigen IRS website in het Pools, www.augustinus.pl, een Facebook pagina en twee weblogs. Deze worden goed bezocht en bieden de mogelijkheid om in heel Polen in contact te treden met rooms-katholieke medemensen, maar ook voorgangers van andere protestantse gemeenten waar er maar weinig van zijn.

Het maken, drukken en verzenden van elk tijdschrift kost ongeveer € 1,25. Hoeveel dozen neemt u voor uw rekening? Doneer hier uw bijdrage aan dit mooie project in Polen. Dank alvast!